• Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS

  Zapraszamy do korzystania z portalu eKRUS.gov.pl więcej »

 • Trwa XXII Konkurs „W rolnictwie można pracować bezpieczniej"

  Do 31 grudnia br. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyjmuje zgłoszenia publikacji na XXII konkurs pt. „W rolnictwie można pracować bezpieczniej" więcej »

 • Innowacje dla Prewencji - Kolokwium Sekcji ISSA

  38 Międzynarodowe Kolokwium Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie Paryż, 12-14.10.2016 więcej »

 • XIV Ogólnokrajowy Konkurs BGR

  Główna nagroda Prezesa KRUS w XIV Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne więcej »

Aktualności

 • 18-01-2017

  Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do dnia 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

 • 16-01-2017

  Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

  W ślad za komunikatem na stronie BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa informuje o przysługujących producentom rolnym dopłatach ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich.

 • 12-01-2017

  Współpraca Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z OSP

  Do zadań ustawowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy m.in. działalność na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin. Działalność ta polega przede wszystkim na upowszechnianiu wiedzy o bhp w gospodarstwie rolnym poprzez szkolenia, pogadanki, konkursy, pokazy, materiały popularyzatorskie i inne. W celu ograniczania skutków wypadków na terenach wiejskich Kasa już od ponad 15 lat współpracuje z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w całym kraju i uczestniczy w wyposażaniu ich w zestawy ratownicze.

 • 23-12-2016

  Fundusz Składkowy inwestuje w nowy ośrodek rehabilitacji rolników

  - W ciągu trzech lat powstanie w Supraślu w woj. podlaskim ośrodek rehabilitacji rolników – poinformował Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński 19 grudnia br. na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w północno-wschodniej Polsce.