• Uroczyste podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci - Sejm RP 14 czerwca 2017

  więcej »

 • List Prezesa KRUS do Rolników

  Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin więcej »

 • Upadki osób są najliczniejszą grupą wypadków zgłaszanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Pracujmy bez upadków więcej »

 • Usługi on-line dla ubezpieczonych w KRUS

  Zapraszamy do korzystania z portalu eKRUS.gov.pl więcej »

Aktualności

 • 17-07-2017

  Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 • 14-07-2017

  Otwarcie nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku

  10 lipca 2017 r. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Pan Adam Wojciech Sekściński oraz Zastępca Prezesa Kasy Pan Andrzej Kneć dokonali otwarcia nowej Placówki Terenowej KRUS w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie).

 • 06-07-2017

  Afrykański pomór świń

  Film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii, dotyczący zasad przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF

 • 05-07-2017

  Zmiany od 1 lipca br. w kwotach wolnych od potrąceń komorniczych

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z kwoty emerytury lub renty – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potraceniu m.in. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, z uwzględnieniem kwot wolnych od potrąceń. Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega egzekucji.

 • 04-07-2017

  Sympozjum „Pewnym krokiem przez życie” we Frankfurcie

  W dniu 1 lipca 2017 r. delegacja KRUS oraz przedstawiciel Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników w ramach naukowej współpracy bilateralnej uczestniczyli w sympozjum zorganizowanym przez Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) we Frankfurcie.