AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

100 lat Pani Czesławy Pielach z miejscowości Kondrajec Szlachecki

Z okazji setnych urodzin Pani Czesławy Pielach, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Andrzej Kneć wręczył Jubilatce z gminy Glinojeck decyzję Prezesa Kasy o specjalnym dodatku do emerytury.

Pani Czesława urodziła się w Garwarzu Nowym. W 1946 roku wyszła za mąż i w tym samym roku małżonkowie przeprowadzili się do Kondrajca Szlacheckiego w gm. Glinojeck, gdzie przeżyli razem 44 lata. 

Jubilatka całe życie pracowała na roli, na emeryturze jest od 1987 roku. Cieszy się liczną rodziną - urodziła piątkę dzieci, ma ośmioro wnucząt i ośmioro prawnucząt. Jest najstarszą spośród sześciorga  rodzeństwa i tylko Ona szczęśliwie dożyła tak sędziwego wieku. Mówi, że czuje się najwyżej na… 75 lat.


Na zdjęciu: przy stulatce - Anna Pielach - synowa, Krzysztof Bieńkowski - UW w Ciechanowie, Zastępca Prezesa KRUS - Andrzej Kneć, Mariola Kołakowska - kierownik PT KRUS w Ciechanowie

Wzruszenie i radość towarzyszyła urodzinowemu spotkaniu, które było okazją do rozmów o przeszłości, jak i o  czasach obecnych. Stulatkę odwiedzili: Zastępca Prezesa KRUS Andrzej Kneć, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Ciechanowie, Mariola Kołakowska, kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Krzysztof Bieńkowski, który przekazał Seniorce list gratulacyjny od Pani premier Beaty Szydło. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Glinojeck życzenia przekazał Zastępca Burmistrza, Przemysław Iwański. Gratulacje złożył Pani Czesławie także ksiądz proboszcz z parafii Krajkowo, Zbigniew Kluba.

Data dodania:

11.01.2017