AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

20 kwietnia br. na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie, zorganizowanego przez Wydział Inżynierii i Produkcji tejże uczelni, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także redakcję magazynu technologii bezorkowych „Bez Pługa”.

Laureaci wraz z organizatorami konkursu

Z tej okazji do Warszawy przybyło 91 finalistów Konkursu ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym lub leśnym. Młodzież zmierzyła się z dwuetapowym egzaminem, a komisja złożona z przedstawicieli organizatorów wyłoniła pięciu laureatów:

 Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej

  • I miejsce zajął Andrzej Bogusz z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej, wspierany przez swego nauczyciela Pana Andrzeja Kalinowskiego;
  • II miejsce zajął Kamil Antosiak z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Krasnosielcu, do udziału w Konkursie przygotowany przez Panią Anetę Michalską;
  • III miejsce – Andrzej Bugała z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Powierciu, przy wsparciu Pana Mariusza Szymańskiego;
  • IV miejsce przypadło w udziale Krystianowi Kordowskiemu z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (nauczyciel Pan Wiesław Sakowski);
  • V miejsce zajął Marcin Szymczak z Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, do konkursu laureata przygotowywał Pan Daniel Gorący.

Finaliści i laureaci konkursu

 

 Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w MRiRW

Zwycięzcy Konkursu, podczas uroczystego podsumowania otrzymali nagrody, którymi były indeksy na Wydział Inżynierii Produkcji SGGW, nagrody pieniężne Ministra Rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, które wręczał Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski oraz upominki od sponsorów – Bayer Crop Science, 3M Polska oraz GRENE Sp. z o.o.

Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS - gratuluje jednemu z finalistów

Pracę nauczycieli, którzy przyczynili się do sukcesu zwycięzców Konkursu, docenił Prezes KRUS Adam Sekściński, fundując nagrody pieniężne pięciu pedagogom – w jego imieniu nagrody wręczył Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji.

Data dodania:

21.04.2017