AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

Fundusz Składkowy inwestuje w nowy ośrodek rehabilitacji rolników

- W ciągu trzech lat powstanie w Supraślu w woj. podlaskim ośrodek rehabilitacji rolników – poinformował Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński 19 grudnia br. na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku. Będzie to pierwszy tego typu ośrodek w północno-wschodniej Polsce.

W konferencji uczestniczyli m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski, Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Kosicki, dyr. Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku Krzysztof Jaworowski.

Prezes Sekściński przekazał podczas konferencji, że działając w imieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, 19 grudnia 2016 r. podpisał akt notarialny, finalizując kilkumiesięczne rozmowy z władzami samorządowymi woj. podlaskiego i Starostwem Powiatowym o zakupie  nieruchomości w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64. Wcześniej pod tym adresem mieściła się szkoła rolnicza, a po jej likwidacji - ośrodek sportu i rekreacji "Bukowisko".

Minister Krzysztof Jurgiel dodał: - Postanowiliśmy zrealizować ośrodek w regionie północno-wschodnim, ponieważ nasi rolnicy nie mają na terenie woj. podlaskiego dostępu do tego typu usług.

Z kolei starosta powiatu białostockiego Antoni Pełkowski zaznaczył, że nie tylko rolnicy z Podlasia z zadowoleniem przyjmą planowaną inwestycję. Będzie miała także duże znaczenie dla rozwoju lokalnego i całego województwa, dlatego Starostwo Powiatowe przy sprzedaży nieruchomości zdecydowało udzielić 40 proc. bonifikaty. Została zakupiona za ok. 9 mln zł z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego.

Nieruchomość położona jest w otulinie Puszczy Knyszyńskiej. Bodźcowy mikroklimat na tym terenie sprzyja leczeniu sanatoryjnemu osób z chorobami układu oddechowego. Ponadto bogate lokalne złoża borowiny będą mogły być wykorzystywane do zabiegów rehabilitacyjnych w planowanym ośrodku rehabilitacyjnym. Będzie on dysponował bazą hotelową na ok. 300 łóżek, a zatrudnienie znajdzie w nim ok. 100 osób personelu.

Na foto od lewej: Burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski, Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Adam Sekściński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wicewojewoda Podlaski Jan Zabielski, Dyrektor OR KRUS w Białymstoku Krzysztof Jaworowski, Doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur Kosicki

W strukturze organizacyjnej KRUS funkcjonuje aktualnie 6 centrów rehabilitacji rolników. Kasa rokrocznie kieruje do nich na rehabilitację leczniczą ze wskazań naprawczych lub prewencyjnych ok. 14 tys. osób uprawnionych do świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników. W czasie letnich wakacji organizuje w wybranych centrach 21-dniowy wypoczynek połączony ze specjalistyczną rehabilitacją dla dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w KRUS. Z wakacyjnych turnusów Kasy korzystają dzieci z wadami postawy, chorobami układu ruchu, układu oddechowego. Pierwszeństwo mają dzieci z prawem do zasiłku opiekuńczego.

W okresie 25 lat istnienia KRUS rehabilitacji leczniczej poddano ponad 300 tys. rolników i ok. 30 tys. ich dzieci.

Data dodania:

23.12.2016