AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

Inauguracyjne posiedzenie Rady Rolników X kadencji

6 lutego 2017 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników X kadencji.

Foto powyżej: W posiedzeniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Romanowski, Prezes Kasy Adam Sekściński oraz jego Zastępcy – Janina Pszczółkowska, Andrzej Kneć i Krzysztof Retyk.

Zaproszenie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na to posiedzenie przyjęli również przewodniczący i prezesi społeczno-zawodowych organizacji rolników oraz związków zawodowych rolników o ogólnokrajowym zasięgu.

25 członków Rady Rolników otrzymało akty powołania na 3-letnią kadencję obejmującą lata 2017-2019, które w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczył Podsekretarz Stanu, Rafał Romanowski. 

Przewodniczącym Rady Rolników X kadencji został Stanisław Anders (na foto odbiera powołanie od Rafała Romanowskiego), reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Data dodania:

07.02.2017