AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

Porozumienie o współpracy KRUS z Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA

5 kwietnia 2017 r. na Litwie odbyło się spotkanie delegacji kierownictwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a Państwowym Zarządem Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA i podpisanie porozumienia o jej kontynuacji w 2017 r.

Na foto: Porozumienie o współpracy pomiędzy KRUS a SODRA w 2017 r. podpisali: Andrzej Kneć, Zastępca Prezesa KRUS, i Mindaugas Sinkevičius, Dyrektor Państwowego Zarządu Funduszu Ubezpieczenia Społecznego SODRA.

Przedstawiciele Kasy uczestniczyli ponadto w spotkaniu z reprezentantami Ministerstwa Rolnictwa Litwy oraz posłami na Sejm – przewodniczącym i członkiem Komitetu Spraw Społecznych i Pracy, z którymi wymienili się doświadczeniami z zakresu swojej działalności. (zobacz też informację na stronie Sejmu Republiki Litwy)

Strona litewska z zainteresowaniem wysłuchała informacji o funkcjonowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce, w związku z wejściem w życie obowiązkowego ubezpieczenia rolników na Litwie od 01.01.2017 roku.

Na foto: Spotkanie delegacji KRUS z Marszałkiem Sejmu Litwy Panem Viktorasem Pranckietisem w Parlamencie Litwy.

Data dodania:

19.04.2017