AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

Posiedzenie komisji kwalifikującej wyroby do Znaku Bezpieczeństwa KRUS

14 grudnia br. odbyło się w Centrali KRUS posiedzenie komisji kwalifikującej wyroby do Znaku Bezpieczeństwa KRUS. W skład komisji wchodzą przedstawiciele MRiRW, ITP, PIP, IMW, uczelni wyższych i firm producenckich.

Na posiedzeniu, któremu przewodniczył dr hab. inż. Zbyszek Zbytek profesor nadzwyczajny, kierownik Laboratorium Badawczego Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, komisja rozpatrywała wniosek firmy SaMASZ o przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS zgrabiarce Z410.

Ze strony Kasy  w posiedzeniu uczestniczyli: Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska, Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji, Cezary Nobis oraz pracownicy Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS

Firma SaMASZ Sp. z o.o. z Białegostoku istnieje na rynku od ponad 30 lat. Produkuje 130 różnych rodzajów maszyn przeznaczonych do prac w rolnictwie i gospodarce komunalnej. Produkcja maszyn w 60 proc. jest przeznaczona na rynki zagraniczne. Jednokaruzelowa zgrabiarka Z410, przeznaczona dla mniejszych i średnich gospodarstw, znalazła już ponad 2 tys. nabywców i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Jest dokładnie i estetycznie wykonana, łatwa w obsłudze. Konstrukcja zgrabiarki jedno-karuzelowej Z410, dzięki zastosowaniu osłony ramion zgrabiających, ogranicza dostęp osób postronnych w trakcie jej pracy. Stabilność maszyny podczas podnoszenia i transportu zapewniają zamontowane amortyzatory.

Przeprowadzona przez KRUS walidacja potwierdza bezpieczną eksploatację zgrabiarki (nie odnotowano wypadków rolników z użyciem tej maszyny). Wskaźnik reklamacji wyrobu zbliżony jest do poziomu europejskiego.

Komisja pozytywnie rozpatrzyła wniosek SaMASZ-u. Przewodniczący będzie rekomendował Prezesowi KRUS przyznanie Znaku Bezpieczeństwa KRUS ocenionemu wyrobowi.

Data dodania:

14.12.2016