AKTUALNOŚCI

Trwa ładowanie
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na WSTĘPACH – Skaryszewskim Jarmarku Końskim

Od 1633 roku we „wstępny”, czyli pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu, odbywa się Skaryszewski Jarmark Koński. Jest to impreza handlowo-folklorystyczna, która powstała w konsekwencji przeobrażenia przywileju targowego nadanego Skaryszewowi przez króla Władysława IV.

Zjeżdżają się na nią hodowcy koni, rolnicy i eksporterzy zarówno z całego kraju, jak i z zagranicy. W tym roku Jarmark odbył się 6 marca.

Placówka Terenowa KRUS w Radomiu wykorzystała te targi do popularyzowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Podczas Wstępów w Skaryszewie zorganizowano stoisko informacyjne, przy którym przedstawiciele Placówki prezentowali materiały prewencyjne (broszury, roll-upy, plansze z rozwiązaniami zwiększającymi bezpieczeństwo pracy rolników) oraz zestawy odzieży roboczej. Zainteresowanym udzielano też informacji z zakresu ubezpieczeń i świadczeń rolniczych. Pracownicy Kasy przeprowadzili również konkurs. Laureatom, którzy wykazali się znajomością zasad bezpiecznej pracy ze zwierzętami gospodarskimi wręczono nagrody.

Stoisko informacyjne PT KRUS w Radomiu

Na zdjęciu (od lewej): Joanna Bala - Dyrektor OR KRUS w Warszawie, Cezary Nobis - Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji C/KRUS, Andrzej Kneć- Zastępca Prezesa Kasy,
Monika Pachniewska- Kierownik PT w Radomiu i Zygmunt Jakubczak - Członek Rady rolników

 

Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: Zastępca Prezesa KRUS – Andrzej Kneć, Dyrektor Biura Prewencji i Rehabilitacji Centrali KRUS – Cezary Nobis, Dyrektor OR KRUS w Warszawie – Joanna Bala, Kierownik PT KRUS w Radomiu – Monika Pachniewska oraz członek Rady Rolników – Zygmunt Jakubczak.

Uroczyste otwarcie targów
(od lewej) Ireneusz Kumięga - burmistrz Skaryszewa, Andrzej Kneć- Zastępca Prezesa Kasy,
Dariusz Bąk - poseł na Sejm RP

Uroczystego otwarcia Wstępów Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego - dokonał Ireneusz Kumięga, burmistrz Skaryszewa. Podczas jarmarku eksponowane były między innymi akcesoria rymarskie, sprzęt rolniczy, wyroby rzemieślnicze, rzemiosło, sztuka ludowa – a przede wszystkim konie pociągowe. Targi te są dużą atrakcją turystyczną – gromadzą rzesze miłośników koni nie tylko z Polski, ale i ze świata.

Data dodania:

16.03.2017