BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Ubezpieczenia

Formularze - dotyczące ubezpieczenia społecznego rolników


Rozpoczyna pobieranie plikuKRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników

Rozpoczyna pobieranie plikuKRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Rozpoczyna pobieranie plikuKRUS UD-5 Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym
rolników


Initiates file downloadKRUS UD-24 Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

Initiates file downloadKRUS UD-24A Ośw. w sprawie pracy w gospodarstwie

Initiates file downloadKRUS UD-24B Oświadczenie

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek o finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym i finansowanie składki na to ubezpieczenie z dotacji budżetu państwa w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Initiates file downloadWniosek o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna

wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc de minimis w rolnictwie

Initiates file downloadWzór oświadczenia

Zapoczątkowuje pobieranie plikuWzór formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawcę


Wzory formularzy potrzebnych ubiegającym się o pomoc w ramach programów pomocowych

Zapoczątkowuje pobieranie plikuwzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis


Za treść informacji odpowiada Biuro Ubezpieczeń Centrali KRUS.
Data utworzenia informacji: 04 grudnia 2003 r. Aktualizacje: 02.03.2005 r., 04.08.2005 r., 13.10.2005 r., 06.01.2006 r., 28.03.2009, 31.03.2009 r., 11.02.15 r.
Wprowadziła: Maria Lewandowska
Aktualizacja: 11.02.15 r., Ewa Siejka
Aktualizacja: 29.10.2015 r., Adriana Minorowska
Aktualizacja: 31.03.2017 r., Maria Lewandowska