BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ogłoszenia o naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w jednostkach organizacyjnych KRUS,  z wyłączeniem stanowisk pracy wymagających zatrudnienia na podstawie powołania, jest otwarty i  konkurencyjny. Kasa publikuje ogłoszenia o naborach poprzez aktywne linki do jednostek organizacyjnych KRUS.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania. Powołanie na ww. stanowiska jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Zasady wynagradzania pracowników KRUS są ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 134 z późn. zm.) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2010027013

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik word)

 Kwestionariusz osobowy dla ubiegających się o zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych KRUS (plik pdf)

 Oświadczenie
 Oświadczenie

 


Utworzenie strony: 19.09.2005 r.  i modyfikacja: 17.10.2005 r., dyr. Biura Komunikacji Społecznej, Maria Lewandowska
Dodanie wzoru kwestionariusza osobowego: 10.08.2006 r.  Wzór opracowało: Biuro Kadr i Szkolenia Centrali.
Aktualizacja przepisów dotyczących rekrutacji: 06.12.2006 r., Maria Lewandowska
Aktualizacja wykazu jednostek Kasy, związana z wejściem w życie od 06.09.2007 r.  Zarządzenia nr 27 MRiRW z dnia 5 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 17.09.2007 r., Maria Lewandowska
Modyfikacja strony w związku z  wejściem w życie: z dniem 11 stycznia 2016 r., zmiany przepisów art. 60 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - 16.05.2016 r.,
z dniem 31 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 2016 poz. 2043), Maria Lewandowska