BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Centrala

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2016 - Specjalista w Biurze Ubezpieczeń

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.23.2016 - Specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.22.2016 - Specjalista w Biurze Ubezpieczeń

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 27.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.21.2016 - Główny specjalista w Biurze Ekonomicznym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 26.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2016 - Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.17.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 19.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 19.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.16.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 25.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 25.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 25.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 25.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.13.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.13.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 26.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2016 - Specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 31.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 26.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2016 - Główny Specjalista w Zespole Koordynacji Współpracy Naukowej
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 31.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 20.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2016 - Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 24.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2016 - Specjalisty w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 08.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2016 - Główny specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 08.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2016 - Kierowca samochodu osobowego w Biurze Administracji i Inwestycji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 24.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 16.03.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 04.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 04.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2016 - Inspektora / Starszego Inspektora w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 18.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 07.03.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 16.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.5.2016 - Inspektor/Starszy inspektor w Biurze Organizacyjno-Prawnym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.5.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.5.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 16.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 16.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 03.03.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 21.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 21.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2016 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Zespole Orzecznictwa Lekarskiego
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 12.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 11.03.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 05.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2016 - Inspektor / Starszy Inspektor w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 01.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 01.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 18.02.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.01.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.01.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.02.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.02.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 03.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 03.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.1.2016 - specjalista w Biurze Ubezpieczeń
BIP 0000-KS.110.1.1.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.1.2016 - ponowna lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.1.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.01.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 20.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 11.02.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 11.02.2016 r., Maciej Świątek
Ponowną listę kandydatów utworzyło: 16.02.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 16.02.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2015 - specjalista w Biurze Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 04.01.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 03.02.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.02.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 09.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia, mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 09.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2015 - główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.33.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 28.12.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 19.01.2016 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - Główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska 
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.01.2016 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 20.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 19.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 19.04.2016 r., Maciej Świątek