BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Centrala

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.66.2016 - Główny specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.66.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 27.12.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.01.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.65.2016 - Młodszy specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.65.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 27.12.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.01.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.64.2016 - młodszy specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.64.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 05.01.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 05.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.63.2016 - Specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.63.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 03.01.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.62.2016 - Starszy specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.62.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 03.01.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.61.2016 - Główny specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.61.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 03.01.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.01.2017 r., Dorota Grabowska  

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.60.2016 - Specjalista w Zespole Głównego Księgowego Kasy
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.60.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.12.2016 r. Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 27.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 27.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.59.2016 - Młodszy specjalista w Biurze Kontroli
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.59.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 02.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r. Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 27.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 27.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-KS.110.1.58.2016 - Główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-KS.110.1.58.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.11.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 14.11.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 02.12.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.57.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.57.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.57.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 09.11.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 09.11.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 02.12.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 02.12.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.01.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 16.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.56.2016 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Zespole Naczelnego Lekarza Kasy
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.56.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.56.20116 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.10.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 14.10.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 02.11.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.55.2016 - Specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym 
Initiates file downloadBIP-KS.110.1.55.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.55.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.10.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 09.11.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 09.11.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.54.2016 - Starszy specjalista/Główny specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.54.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.54.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 04.10.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 04.10.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 26.10.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.10.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 05.12.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 05.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.52.2016 - Młodszy specjalista w Biurze Zamówień Publicznych (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.52.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.52.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.09.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 21.10.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 21.10.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 21.11.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 21.11.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.51.2016 – Młodszy specjalista w Biurze Kontroli
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.51.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.51.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 27.09.2016 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 18.10.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 18.10.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 23.11.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 23.11.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.50.2016 - od Referenta do Inspektora w Biurze Informatyki i Telekomunikacji w Centrali KRUS w Warszawie
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.50.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.50.2016 - wynik naboru

Listę kandydatów utworzyło: 19.09.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.09.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 12.10.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 09.11.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 09.11.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.47.2016 - Specjalista w Zespole Głównego Księgowego Kasy
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.47.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.47.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 18.08.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 16.09.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 16.09.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 03.11.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 03.11.2016 r., Maciej Świątek