BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Centrala

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.51.2016 – Młodszy specjalista w Biurze Kontroli

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 27.09.2016 r. Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.53.2016 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Zespole Naczelnego Lekarza Kasy

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 20.09.2016 r. Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.50.2016 - od Referenta do Inspektora w Biurze Informatyki i Telekomunikacji w Centrali KRUS w Warszawie

Listę kandydatów utworzyło: 19.09.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.49.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.49.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 25.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 25.08.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 13.09.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.48.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.48.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 18.08.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 13.09.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 13.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.47.2016 - Specjalista w Zespole Głównego Księgowego Kasy
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.47.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 18.08.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 16.09.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 16.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.45.2016 - Młodszy Specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.45.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 01.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 01.08.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 26.08.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.08.2016 r. Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.44.2016 - Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.44.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.44.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 01.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 01.08.2016 r. Maciej Świątek 
Listę kandydatów utworzyło: 22.08.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 22.08.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 15.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.43.2016 - Specjalista w Biurze ds. Zakładów Rehabilitacji Leczniczej 
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.43.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.43.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 14.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada z up. główny specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 14.07.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 05.08.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 05.08.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 15.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.42.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.42.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.42.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 11.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia z up. odpowiada główny specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 11.07.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 01.08.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 01.08.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 31.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 31.08.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.41.2016 - Główny Specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.41.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.41.2016 - wyniki naboru
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.41.2016 - wyniki naboru (st.2)

Ogłoszenie o naborze utworzyło 11.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia z up. odpowiada główny specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 11.07.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 03.08.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.08.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 15.09.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 20.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 20.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.40.2016 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Zespole Naczelnego Lekarza Kasy
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.40.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 06.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 06.07.2016 r. Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 05.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 05.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.38.2016 - Specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.38.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.38.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 23.06.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.07.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: z up. Główny Specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja listy kandydatów: 19.07.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 10.08.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2016 - Specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 23.06.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.07.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: z up. Główny Specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja listy kandydatów: 19.07.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.09.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 15.09.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.37.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.37.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.37.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 22.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 22.06.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 21.07.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: z up. Główny Specjalista Justyna Plis
Publikacja listy kandydatów: 21.07.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 31.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 31.08.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.36.2016 - Specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.36.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.36.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 22.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 22.06.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 01.08.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 01.08.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 31.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 31.08.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.35.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa Kasy
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.35.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.35.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.06.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.07.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: z up. Główny Specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja listy kandydatów: 19.07.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 16.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2016 - Młodszy specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka 
Publikacja ogłoszenia: 03.06.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 29.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 29.06.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 01.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 30.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrala KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 30.05.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 22.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 22.06.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 05.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 05.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.28.2016 - Informatyk w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.28.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.28.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 25.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka 
Publikacja ogłoszenia: 25.05.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 22.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 22.06.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 20.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada z up. Główny Specjalista mgr Justyna Plis 
Publikacja wyników naboru: 20.07.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.31.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.31.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 24.05.2016 r. Maciej Świątek
Wynik naboru utworzyło: 29.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść wyniku odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyniku naboru: 06.07.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2016 - Główny specjalista w Zespole Koordynacji Współpracy Naukowej
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download BIP 0000-KS.110.1.30.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.05.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 07.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 07.06.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 08.07.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2016 - Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.05.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 03.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.06.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 29.06.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 29.06.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2016 - Główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.05.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 17.06.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 17.06.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 05.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 05.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2016 - Specjalista w Biurze Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 31.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 31.05.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 06.07.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 06.07.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.21.2016 - Główny specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.21.2016 - kandydaci spełniajający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.21.2016 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 26.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.05.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.08.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 16.08.2016 r., Maciej Świątek