Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

CentralaInitiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2015 - specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.10.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 06.11.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2015 - inspektor/ starszy inspektor w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.10.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 30.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.11.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 16.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.26.2015 - starszy specjalista/ główny specjalista w Biurze Świadczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.26.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 10.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 10.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 07.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.25.2015 - główny specjalista w Biurze Świadczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.25.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 10.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 10.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 07.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2015 - główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 07.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 07.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 01.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 01.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.10.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 08.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.23.2015 - główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.23.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.23.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 25.08.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 25.08.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 15.09.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 15.09.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.10.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.22.2015 - zastępca dyrektora OR KRUS we Wrocławiu
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.22.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.22.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 19.08.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 19.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 21.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 21.09.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file download0000-KS.110.1.21.2015 - od specjalisty do głównego specjalisty w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0000-KS.110.1.21.2015 - lista kandydatów spełniający wymagania formalne

Initiates file download0000-KS.110.1.21.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 24.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 18.08.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2015 - specjalista w Biurze Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 20.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 18.08.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 04.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 04.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.18.2015 - główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.18.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.18.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 13.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 07.08.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 07.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 15.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2015 - starszy specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 09.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 09.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 29.07.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 29.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 07.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 07.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.17.2015 - dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.17.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.17.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 03.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 21.07.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 21.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 03.08.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia, mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 03.08.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.16.2015 - inspektor/ starszy inspektor w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.16.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.16.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 03.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 28.07.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 28.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2015 - lekarz - inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego w Zespole Orzecznictwa Lekarskiego
BIP 0000-KS.110.1.15.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 01.06.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 01.06.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 23.06.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 23.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 13.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 13.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2015 - wicedyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji
BIP 0000-KS.110.1.14.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 01.06.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 01.06.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 01.07.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 01.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 13.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 13.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.13.2015 - od referenta do inspektora w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)
BIP 0000-KS.110.1.13.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.13.2015 - informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.05.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 05.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 28.05.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 08.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2015 - kierowca samochodu osobowego w Biurze Administracji i Inwestycji
BIP 0000-KS.110.1.12.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.04.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 08.05.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 08.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 06.07.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 06.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2015 - starszy specjalista/ główny specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
BIP 0000-KS.110.1.9.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.04.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 13.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 06.05.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 06.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.06.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 15.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2015 - Starszy specjalista/Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
BIP 0000-KS.110.1.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.03.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 03.03.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 24.03.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 24.03.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 14.04.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 14.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2015 - starszy specjalista/ główny specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
BIP 0000-KS.110.1.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 27.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 25.03.2015 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 25.03.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.04.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 10.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2015 - Dyrektor OR KRUS w Gdańsku
BIP 0000-KS.110.1.6.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Listę kandydatów utworzyło: 16.04.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 16.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 17.06.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 17.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000- KS.110.1.4.2015 - od Referenta do Inspektora w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2015 - informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura mgr. Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 12.03.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 12.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.2.31.2015 - zastępca dyrektora OR KRUS w Koszalinie
BIP 0000-KS.110.2.31.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.2.31.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 16.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 16.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 11.03.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 04.05.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 04.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - starszy specjalista / główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
BIP 0000-KS.110.1.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 30.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 30.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 23.02.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.03.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 16.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
BIP 0000-KS.110.1.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 28.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 19.02.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 19.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 07.04.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 07.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
BIP 0000-KS.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 08.01.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 28.01.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 10.02.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone