Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

CentralaInitiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 28.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 0000-KS.110.1.2015 - Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 08.01.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 28.01.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/17/14 - główny specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP KS/110/17/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 22.12.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 26.01.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 26.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/16/14 - starszy specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/16/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/16/14 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.11.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 24.11.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 16.12.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 16.12.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia, mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/15/14 - główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/15/14 - informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 31.10.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 31.10.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.12.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 10.12.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/14/14 - główny specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/14/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/14/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 02.10.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 02.10.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 28.10.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.10.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 04.12.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 04.12.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/13/14 - starszy inspekotr w Biurze Zamówień Publicznych
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/13/14 - kandydaci spełniajacy wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/13/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.09.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 15.09.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 07.10.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 24.10.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 24.10.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/12/14 - Wicedyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/12/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/12/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 11.08.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr  Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 11.08.2014 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 28.08.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.08.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 06.10.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 06.10.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/11/14 - Pełnomocnik ds.Ochrony Informacji Niejawnych
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/11/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/11/14 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 11.08.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr  Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 11.08.2014 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 28.08.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.08.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 06.10.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 06.10.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/10/14 - główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/10/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuKS-110/10/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 21.07.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 21.07.2014 r., Ewa Siejka
Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.08.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 12.08.2014 r. Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 15.09.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 15.09.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS-110/9/14 - od inspektora do specjalisty w Biurze Kadr i Szkolenia
BIP KS-110/9/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS-110/9/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.06.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 12.06.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 03.07.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 03.07.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 21.07.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia, mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 21.07.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS-110/8/14 - główny specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS-110/8/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS-110/8/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 02.06.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 02.07.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 02.07.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.09.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.09.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/7/14 - Główny Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji (umowa na zastępstwo)
BIP KS/110/7/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/7/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.05.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.05.2014 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 18.06.2014 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 18.06.2014 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 21.07.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 21.07.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/6/14 - starszy specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/6/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/6/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.05.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 20.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 12.06.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 12.06.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.09.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.09.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/5/14 - starszy specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
BIP KS/110/5/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/5/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 06.05.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 06.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 26.05.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 26.05.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.06.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 16.06.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/4/14 - główny specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
BIP KS/110/4/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/4/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 25.04.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 25.04.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 26.05.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 26.05.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.06.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 10.06.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/3/14 - starszy specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/3/14 - informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.04.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 08.04.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 06.05.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 06.05.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/2/14 - specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)
BIP KS/110/2/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP KS/110/2/14 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 04.04.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 07.05.2014 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 07.05.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 04.06.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 04.06.2014 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone