BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Centrala

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.22.2017 - Audytor wewnętrzny w Zespole Audytorów Wewnętrznych

Ogłoszenie o naborze utworzyło 21.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 21.06.2017 r.Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.21.2017 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Biurze Orzecznictwa Lekarskiego

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 20.06.2017 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.20.2017 - Starszy Inspektor w Biurze Finansowym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2017 r. Maciej Świątek
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.19.2017 - Specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2017 r. Maciej Świątek
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.18.2017 - Główny Specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2017 r. Maciej Świątek
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.17.2017 - Legislator w Biurze Organizacyjno-Prawnym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2017 r. Maciej Świątek
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.16.2017 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Biurze Orzecznictwa Lekarskiego

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2017 r. Maciej Świątek
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.15.2017 - Specjalista w Biurze Prewencji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.06.05.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 08.06.2017 r. Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.14.2017 - Lekarz – Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Biurze Orzecznictwa Lekarskiego
Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.14.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.05.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.05.2017 r. Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 19.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 19.06.2017, Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.13.2017 - Młodszy specjalista w Biurze Kontroli
Initiates file downloadBIP 0000-BZZ.110.1.13.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.05.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 15.05.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 01.06.2017 r, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 01.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2017 - Młodszy specjalista w Biurze Kontroli
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2017 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 07.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 07.04.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 28.04.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 28.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 12.05.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 12.05.2017 r., Maciej Świątek
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2017 - Główny specjalista w Biurze Audytu
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 07.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 07.04.2017 r. Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 27.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 27.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2017 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2017 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 07.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 07.04.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 27.04.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 27.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 13.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 13.06.2017 r., Maciej Świątek 

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2017 - Główny specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 06.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 26.04.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 25.05.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 25.05.2017, Dorota Grabowska
Poprawiono mylnie wpisany w stopce rok 2016 na 2017

Initiates file download BIP 0000-KS.110.1.8.2017 - Główny specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file download BIP 0000-KS.110.1.8.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download BIP 0000-KS.110.1.8.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 03.04.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 21.04.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 21.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.05.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 08.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2017 - Starszy specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 03.04.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 21.04.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 21.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura  mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 08.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2017 - Młodszy specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia w Centrali KRUS
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 21.03.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 10.04.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 10.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.05.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 08.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.5.2017 - Inspektor w Biurze Administracji i Inwestycji (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.5.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.5.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.03.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 08.03.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 30.03.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 30.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.06.2017 r. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 08.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2017 - Audytor wewnętrzny w Biurze Audytu
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 22.02.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 16.03.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 08.05.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 08.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2017 - Główny specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia w Centrali KRUS
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 06.02.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Główny specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 06.02.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 27.02.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 20.04.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 20.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2017 - Młodszy specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia w Centrali KRUS
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2017 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 06.02.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada Główny specjalista mgr Justyna Plis
Publikacja ogłoszenia: 06.02.2017 r. Dorota Grabowska
Listę kandydatów utworzyło: 24.02.2017 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 24.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 21.03.2017 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 21.03.2017 r., Dorota Grabowska