Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

CentralaInitiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2015 - Dyrektor OR KRUS w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska

Initiates file downloadBIP 0000- KS.110.1.4.2015 - od Referenta do Inspektora w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura mgr. Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.2.31.2015 - zastępca dyrektora OR KRUS w Koszalinie

Ogłoszenie o naborze utworzyło 16.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 16.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - starszy specjalista / główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 30.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 30.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 23.02.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 28.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 19.02.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 19.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 08.01.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 28.01.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 10.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP KS/110/17/14 - główny specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP KS/110/17/14 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 22.12.2014 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 26.01.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 26.01.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone