Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

CentralaInitiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2016 - Inspektor / Starszy Inspektor w Biurze Kadr i Szkolenia

Ogłoszenie o naborze utworzyło 01.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 01.02.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.01.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.01.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.1.2016 - specjalista w Biurze Ubezpieczeń

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.01.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 20.01.2016 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2015 - specjalista w Biurze Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.34.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 04.01.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 03.02.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 03.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2015 - główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.33.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.33.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 28.12.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 19.01.2016 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 02.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 02.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - Główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska 
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.01.2016 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 20.01.2016 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2015 - specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 15.10.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 15.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 06.11.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 03.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 03.12.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2015 - inspektor/ starszy inspektor w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.10.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 12.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 30.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 30.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.11.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 16.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.26.2015 - starszy specjalista/ główny specjalista w Biurze Świadczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.26.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.26.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 10.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 10.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 07.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.12.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.25.2015 - główny specjalista w Biurze Świadczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.25.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.25.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 10.09.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 10.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów utworzyło: 07.10.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 07.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 01.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 01.12.2015 r., Ewa Olencka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone