BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Centrala

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.28.2016 - Informatyk w Biurze Informatyki i Telekomunikacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 25.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka 
Publikacja ogłoszenia: 25.05.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.31.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 24.05.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.30.2016 - Główny specjalista w Zespole Koordynacji Współpracy Naukowej

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.05.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.29.2016 - Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.05.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.20.2016 - Główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.05.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.27.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.26.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.25.2016 - Główny specjalista w Biurze Finansowo-Księgowym

Ogłoszenie o naborze utworzyło 29.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 29.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.24.2016 - Specjalista w Biurze Ubezpieczeń

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2016 r. Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.23.2016 - Specjalista w Biurze Strategii i Rozwoju
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.23.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.22.2016 - Specjalista w Biurze Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.22.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 27.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 17.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 17.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.21.2016 - Główny specjalista w Biurze Ekonomicznym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.21.2016 - kandydaci spełniajający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 26.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2016 - Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.19.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 20.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 20.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 10.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 24.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 24.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.17.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.17.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 19.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 19.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 10.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 10.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.16.2016 - Specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.16.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 13.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 13.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 04.05.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.15.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 25.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 25.04.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 20.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 20.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2016 - Radca Prezesa w Zespole Radców Prezesa
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.14.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 25.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 25.04.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 11.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 11.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.13.2016 - Radca prawny w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.13.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 05.04.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 26.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2016 - Specjalista w Biurze Administracji i Inwestycji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.12.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 31.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 26.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 26.04.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 11.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 11.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2016 - Główny Specjalista w Zespole Koordynacji Współpracy Naukowej
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.11.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 31.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 31.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 20.04.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 09.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 09.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2016 - Specjalista w Biurze Komunikacji Społecznej (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.10.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 24.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 19.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 13.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 13.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2016 - Specjalisty w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.9.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 08.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 20.05.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 20.05.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2016 - Główny specjalista w Biurze Informatyki i Telekomunikacji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 17.03.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 17.03.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 08.04.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 08.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2016 - Kierowca samochodu osobowego w Biurze Administracji i Inwestycji
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 24.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 24.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 16.03.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 04.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 04.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2016 - Lekarz - Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Zespole Orzecznictwa Lekarskiego
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2016 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 12.02.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada wicedyrektor Biura, mgr Piotr Główka
Publikacja ogłoszenia: 12.02.2016 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 11.03.2016 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzyło 05.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 05.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - Główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.32.2015 - wyniki naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 18.12.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska 
Publikacja ogłoszenia: 18.12.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 20.01.2016 r., Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja listy kandydatów: 20.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 19.04.2016 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia mgr Piotr Główka
Publikacja wyników naboru: 19.04.2016 r., Maciej Świątek