Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

CentralaInitiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2015 - Starszy specjalista/Główny specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 03.03.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 03.03.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 24.03.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 24.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2015 - starszy specjalista/ główny specjalista w Biurze Kadr i Szkolenia
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 27.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 27.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 25.03.2015 r, Biuro Kadr i Szkolenia KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 25.03.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.6.2015 - Dyrektor OR KRUS w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska

Initiates file downloadBIP 0000- KS.110.1.4.2015 - od Referenta do Inspektora w Biurze Informatyki i Telekomunikacji (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.4.2015 - informacja o wyniku naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 23.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura mgr. Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 12.03.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 12.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.2.31.2015 - zastępca dyrektora OR KRUS w Koszalinie
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.2.31.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 16.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 16.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 11.03.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - starszy specjalista / główny specjalista w Biurze Organizacyjno-Prawnym
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.3.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 30.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 30.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 23.02.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru wytworzyło 16.03.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 16.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - główny specjalista w Zespole Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Ogłoszenie o naborze utworzyło 28.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 28.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów utworzyło: 19.02.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 19.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - Specjalista w Biurze Zamówień Publicznych
Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0000-KS.110.1.2015 - wynik naboru

Ogłoszenie o naborze utworzyło 08.01.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść ogłoszenia odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja ogłoszenia: 08.01.2015 r. Maciej Świątek
Listę kandydatów utworzyło: 28.01.2015 r., Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść listy odpowiada: dyr. Biura Kadr i Szkolenia mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja listy kandydatów: 28.01.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzyło 10.02.2015 r. Biuro Kadr i Szkolenia Centrali KRUS
Za treść informacji odpowiada dyr. Biura, mgr Jadwiga Wiśniewska
Publikacja wyników naboru: 10.02.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone