Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR BiałystokInitiates file download0100-OP.110.2.2015-Rekrutacja 3/2015 - lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego w OR KRUS w Białymstoku

Informację o naborze utworzył 29.01.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 29.01.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file download0100-OP.110.4.2015-Rekrutacja 2/2015 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 28.01.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 28.01.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.1.2015-Rekrutacja 1/2015 - inspektor w PT KRUS w Kolnie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 27.01.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 27.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/50/14 - Rekrutacja 24/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Siemiatyczach
Initiates file downloadBIP OP-110-1/50/14 - Rekrutacja 24/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 12.12.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 30.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 30.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/49/14-Rekutacja 23/2014 - inspektor w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP OP-110-1/49/14-Rekrutacja 23/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 12.12.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/47/14-Rekutacja 22/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/47/14-Rekrutacja 22/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP OP-110-1/47/14-Rekrutacja 22/2014 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.12.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 13.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 13.01.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 21.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 21.01.2015 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/44/14-Rekrutacja 21/2014 - inspektor w PT KRUS w Kolnie
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/44/14-Rekrutacja 21/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP OP-110-1/44/14-Rekrutacja 21/2014 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.12.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 31.12.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 31.12.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 20.01.2015 r Maciej Światek

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/33/14-Rekrutacja 20/2014 - inspektor w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP OP-110-1/33/14-Rekrutacja 20/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 12.12.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 29.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 29.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/43/14-Rekrutacja 19/2014 - inspektor w PT KRUS w Zambrowie (umowa na zastępstwo)
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/43/14-Rekrutacja 19/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/43/14-Rekrutacja 19/2014 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 30.10.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 30.10.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 10.12.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 10.12.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 02.01.2015 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/40/14-Rekrutacja 18/2014 - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym (umowa na zastępstwo)
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/40/14-Rekrutacja 18/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/40/14-Rekrutacja 18/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 11.09.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 11.09.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 02.10.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 02.10.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 30.10.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 30.10.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/39/14-Rekrutacja 17/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Sokółce
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/39/14-Rekrutacja 17/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/39/14-Rekrutacja 17/2014 - wynik naboru
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/39/14-Rekrutacja 17/2014 - drugi wynik naboru

Informację o naborze utworzył 11.09.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 11.09.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 14.10.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 14.10.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.12.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 01.12.2014 r. Ewa Siejka
Informację o drugim wyniku naboru wytworzył 02.01.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 02.01.2015 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/38/14-Rekrutacja 16/2014 - inspektor ubezpieczeń (umowa na zastępstwo) w PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/38/14-Rekrutacja 16/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/38/14-Rekrutacja 16/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 29.08.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 29.08.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 17.09.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 26.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 26.09.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/32/14 - Rekrutacja 15/2014 - inspektor w Wydziale Świadczeń
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/32/14 - Rekrutacja 15/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/32/14 - Rekrutacja 15/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 14.08.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 14.08.2014 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 15.09.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.10.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 01.10.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/31/14 - Rekrutacja 14/2014 - inspektor w Wydziale Ogólnym
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/31/14 - Rekrutacja 14/2014 - kandydaci spelniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/31/14 - Rekrutacja 14/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 08.08.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 08.08.2014 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 03.09.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 19.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 19.09.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/30/14 - Rekrutacja 13/2014 - inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Suwałkach
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/30/14 - Rekrutacja 13/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/30/14 - Rekrutacja 13/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 25.07.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 25.07.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 13.08.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 13.08.2014 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 03.09.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/29/14-Rekrutacja 12/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem (umowa na zastępstwo)
OP-110-1/29/14-Rekrutacja 12/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/29/14-Rekrutacja 12/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 08.07.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 08.07.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 24.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 24.07.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 08.08.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja ogłoszenia: 08.08.2014 r., Maciej Świątek

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/27/14- Rekrutacja 11/2014 - inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/27/14 - Rekrutacja 11/2014 - kandydaci spelniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/27/14 - Rekrutacja 11/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 08.07.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 08.07.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.09.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 17.09.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.10.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 01.10.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/24/14 - Rekrutacja 10/2014 - inspektor w Wydziale Ogólnym
BIP OP-110-1/24/14 - Rekrutacja 10/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/24/14 - Rekrutacja 10/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 20.06.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 20.06.2014 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 11.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 11.07.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 28.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 28.07.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/15/14 - Rekrutacja 9/2014 - inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Siematyczach (umowa na zastępstwo)
OP-110-1/15/14 - Rekrutacja 9/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/15/14 - Rekrutacja 9/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.06.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 02.06.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 22.07.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/20/14 - Rekrutacja 8/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem (umowa na zastępstwo)
OP-110-1/20/14 - Rekrutacja 8/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne 
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/20/14 - Rekrutacja 8/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 22.05.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 22.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 04.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 04.07.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 22.07.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/19/14 - Rekrutacja 7/2014 - inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem
OP-110-1/19/14 - Rekrutacja 7/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/19/14 - Rekrutacja 7/2014 - wyniki naboru 

Informację o naborze utworzył 22.05.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 22.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 30.06.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 30.06.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 22.07.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/17/14 - Rekrutacja 6/2014 - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
OP-110-1/17/14 - Rekrutacja 6/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/17/14 - Rekrutacja 6/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.05.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 09.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.07.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 04.07.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/16/14-Rekrutacja 5/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Siemiatyczach
OP-110-1/16/14-Rekrutacja 5/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/16/14 - Rekrutacja 5/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.05.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 09.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 05.06.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 05.06.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.06.2014 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja ogłoszenia: 20.06.2014 r., Maciej Świątek

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/15/14-Rekrutacja 4/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Siemiatyczach (umowa na zastępstwo)
BIP OP-110-1/15/14-Rekrutacja 4/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/15/14-Rekrutacja 4/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 05.05.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 05.05.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 26.05.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 26.05.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.06.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 02.06.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/14/14 - Rekrutacja 3/2014 - inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
BIP OP-110-1/14/14 - Rekrutacja 3/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP-110-1/14/14 - Rekrutacja 3/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 26.03.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 26.03.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 14.04.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 14.04.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 28.04.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 28.04.2014 r Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/10/14-Rekrutacja 2/2014 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem
OP-110-1/10/14-Rekrutacja 2/2014 - kandydaci spełniający warunki formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/10/14-Rekrutacja 2/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 20.02.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 20.02.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 07.03.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 07.03.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 18.03.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 18.03.2014 r. Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/6/14-Rekrutacja 1/2014 - inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Kolnie
OP-110-1/6/14-Rekrutacja 1/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuOP-110-1/6/14-Rekrutacja 1/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 12.02.2014 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.02.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 13.03.2014 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 13.03.2014 r. Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone