Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR BiałystokInitiates file download0100-OP.110.3.2016 - Rekrutacja 3/2016 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Augustowie (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0100-OP.110.3.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne 

Informację o naborze utworzył 13.01.2016 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 13.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 09.02.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja listy kandydatów: 09.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.2.2016 – Rekrutacja 2/2016 - inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Suwałkach
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.2.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 12.01.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.01.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.02.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja listy kandydatów: 09.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file download0100-OP.110.1.2016 - Rekrutacja 1/2016 - inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Initiates file download0100-OP.110.1.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0100-OP.110.1.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 05.01.2016 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 05.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 26.01.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 26.01.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.02.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 09.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.42.2015 - Rekrutacja 29/2015 - lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego w PT KRUS w Augustowie
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.42.2015 - Rekrutacja 29/2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP.0100-OP.110.42.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 04.12.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 04.12.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 31.12.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 31.12.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.02.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Krzysztof Jaworowski
Publikacja ogłoszenia: 09.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.45.2015 - Rekrutacja 28/2015 - inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.45.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.45.2015 - Rekrutacja 28/2015 -  wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.11.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 27.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 18.12.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz 
Publikacja listy kandydatów: 18.12.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 11.01.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 11.01.2016 r. Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.44.2015-Rekrutacja 27/2015 - inspektor w PT KRUS w Grajewie
Initiates file downloadBIP 0100-OP.44.2015-Rekrutacja 27/2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.44.2015- Rekrutacja 27/2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.11.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 27.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 17.12.2015 r. OR w Białymstoku 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR,  Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 17.12.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 08.01.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 08.01.2016 r Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.43.2015 - Rekrutacja 26/2015 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej
Initiates file downloadBIP 0100-OP.43.2015 - Rekrutacja 26/2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.43.2015 - Rekrutacja 26/2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.11.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 27.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 17.12.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 17.12.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 11.01.2016 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 11.01.2016 r Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.38.2015-Rekrutacja 25/2015 - inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.38.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.38.2015-Rekrutacja 25/2015 - wyniki naboru

Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 03.12.2015 r. OR w Białymstoku 
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 03.12.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 17.12.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja ogłoszenia: 17.12.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.36.2015 - Rekrutacja 24/2015 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Siemiatyczach
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.36.2015 - Rekrutacja 24/2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.36.2015 - Rekrutacja 24/2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.11.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 03.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 26.11.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja listy kandydatów: 26.11.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 07.12.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 07.12.2015 r Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.35.2015 - Rekrutacja 23/2015 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.35.2015 - Rekrutacja 23/2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.35.2015 - Rekrutacja 23/2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.10.2015 r. OR Białystok
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 13.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 12.11.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, Barbara Sołomiewicz
Publikacja informacji: 12.11.2015 r Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.31.2015 – Rekrutacja 22/2015 - inspektor ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Dąbrowie Białostockiej
Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.31.2015 - Rekrutacja 22/2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0100-OP.110.31.2015 - Rekrutacja 22/2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 23.09.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Barbara Sołomiewicz 
Publikacja informacji: 23.09.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.10.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja listy kandydatów: 14.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.11.2015 r. OR w Białymstoku
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Swatowska
Publikacja informacji: 02.11.2015 r. Ewa Olencka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone