Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR GdańskInitiates file download0400-OP.110.1.2015 - starszy referent do Referatu Ubezpieczeń w PT KRUS w Wejherowie
Initiates file download0400-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 30.01.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja informacji: 30.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył 23.02.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Punlikacja listy kandydatów: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska

Initiates file downloadBIP OP/110-11/14 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego
Initiates file downloadBIP OP/110-11/14 - informacja o unieważnieniu naboru

Informację o naborze utworzył 28.11.2014 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Stefan Skonieczny
Publikacja informacji: 28.11.2014 r., Ewa Siejka
Informacja o unieważnieniu naboru utworzył 24.02.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 24.02.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone