Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR GdańskInitiates file download0400-OP.110.14.2015 - referent w PT KRUS w Tczewie (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0400-OP.110.14.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 15.10.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 15.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 05.11.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja listy kandydatów: 05.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file download0400-OP.110.13.2015 - Starszy Referent do Wydziału Świadczeń OR KRUS w Gdańsku
Initiates file download0400-OP.110.13.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file download0400-OP.110.13.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.09.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja informacji: 17.09.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.10.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja listy kandydatów: 12.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o naborze kolejnego kandydata wytworzył 18.11.2015 r. OR w Gdańsku 
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2015 R., Maciej Świątek

Initiates file download0400-OP.110.12.2015 - Starszy Inspektor do Wydziału Finansowo-Księgowego OR KRUS w Gdańsku
Initiates file download0400-OP.110.12.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 17.09.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja informacji: 17.09.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file download0400-OP.110.11.2015 - Starszy Referent do Wydziału Finansowo-Księgowego OR KRUS w Gdańsku
Initiates file download0400-OP.110.11.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file download0400-OP.110.11.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.09.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja informacji: 17.09.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o naborze kolejnego kandydata wytworzył 18.11.2015 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja ogłoszenia: 18.11.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file download0400-OP.110.9.2015 - referent w PT KRUS w Malborku (umowa na zastępstwo)
0400-OP.110.9.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.9.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 28.05.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 28.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 19.06.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja listy kandydatów: 19.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.07.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 20.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file download0400-OP.110.10.2015 - starszy referent do Wydziału Świadczeń
Initiates file download0400-OP.110.10.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file download0400-OP.110.10.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.05.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 27.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 07.07.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja listy kandydatów: 07.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.09.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 04.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file download0400-OP.110.8.2015 - referent w PT KRUS w Bytowie (umowa na zastępstwo)
0400-OP.110.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.8.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.05.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 22.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 12.06.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja listy kandydatów: 12.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 14.07.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 14.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file download0400-OP.110.7.2015 - inspektor w PT KRUS w Lęborku
0400-OP.110.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.7.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.05.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 22.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 12.06.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja listy kandydatów: 12.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 14.07.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 14.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file download0400-OP.110.5.2015 - Główny Specjalista do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego OR KRUS w Gdańsk
Initiates file download0400-OP.110.5.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.5.2015 - kandydaci spełniających wymagania formalne - lista poprawiona

Initiates file download0400-OP.110.5.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 11.05.2015 r. OR w Gdańsku 
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski 
Publikacja informacji: 11.05.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2015 r., Ewa Siejka
Poprawioną listę kandydatów utworzył 10.06.2015 r. OR Gdańsk
Za treść poprawionej listy kandydatów odpowiada: mgr Dorian Masłowski
Publikacja poprawionej listy 10.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.09.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 04.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file download0400-OP.110.6.2015 - referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
Initiates file download0400-OP.110.6.2015 - informacja o wyniku naboru

Informację o naborze utworzył 30.04.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 30.04.2015 r., Ewa Siejka
Informacja o unieważnieniu naboru utworzył 21.05.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 21.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file download0400-OP.110.4.2015 - Referent do Referatu Świadczeń i Orzecznictwa w Placówce Terenowej KRUS w Kartuzach (umowa na zastępstwo)
0400-OP.110.4.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.4.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 25.03.2015 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski 
Publikacja informacji: 25.03.2015 r., Maciej Świątek

Listę kandydatów wytworzył: 20.04.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja listy kandydatów: 20.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 07.05.2015 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja ogłoszenia: 07.05.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file download0400-OP.110.1.2015 - starszy referent do Referatu Ubezpieczeń w PT KRUS w Wejherowie
0400-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.1.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 30.01.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja informacji: 30.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył 23.02.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Punlikacja listy kandydatów: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 23.03.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 23.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone