Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR GdańskInitiates file download0400-OP.110.4.2015 - Referent do Referatu Świadczeń i Orzecznictwa w Placówce Terenowej KRUS w Kartuzach (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 25.03.2015 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski 
Publikacja informacji: 25.03.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file download0400-OP.110.1.2015 - starszy referent do Referatu Ubezpieczeń w PT KRUS w Wejherowie
Initiates file download0400-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.1.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 30.01.2015 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Ewa Kamińska
Publikacja informacji: 30.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył 23.02.2015 r. OR Gdańsk
Za treść listy kandydatów odpowiada p.o. dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Punlikacja listy kandydatów: 23.02.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 23.03.2015 r. OR w Gdańsk
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. dyr. OR, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 23.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone