BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Lęborku
BIP 0400-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne (nowy termin  rozmowy kwalifikacyjnej)
Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.03.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 17.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:05.04.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 05.04.2017 r., Dorota Grabowska
Korektę listy kandydatów wytworzył: 11.04.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść poprawionej listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja korekty: 11.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 25.04.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 25.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file download0400-OP.110.1.2017 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Bytowie
Initiates file download0400-OP.110.1.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne 
Initiates file download0400-OP.110.1.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł 
Publikacja informacji: 03.02.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.02.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja listy kandydatów: 24.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 21.03.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file download0400-OP.110.30.2016 - Specjalista w OR KRUS w Gdańsku
Initiates file download0400-OP.110.30.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.30.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 05.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja informacji: 05.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 23.01.207 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.02.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 22.02.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file download0400-OP.110.29.2016 - Inspektor OR KRUS w Gdańsku
Initiates file download0400-OP.110.29.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.29.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 29.11.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału,mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 29.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 22.12.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 22.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 27.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 27.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 27.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 27.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file download0400-OP.110.28.2016 - Inspektor OR KRUS w Gdańsku (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0400-OP.110.28.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.28.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 29.11.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału,mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 29.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.12.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 14.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 27.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 27.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file download0400-OP.110.27.2016 - Starszy inspektor w OR KRUS w Gdańsku (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0400-OP.110.27.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.27.2016 - wyniki naboru 

Informację o naborze utworzył 29.11.2016 r. OR w Gdańsku.
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału,mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 29.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja listy kandydatów: 05.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 27.01.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 27.01.2017 r., Dorota Grabowska