BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Initiates file download0400-OP.110.5.2016 - Inspektor ds. prewencji

Informację o naborze utworzył 28.04.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 28.04.2016 r., Maciej Świątek

OR Gdańsk

Initiates file download0400-OP.110.3.2016 - Kierownik Wydziału Ogólnego w OR KRUS w Gdańsku
Initiates file download0400-OP.110.3.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.3.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.03.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 09.03.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 30.03.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 30.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 18.04.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 18.04.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file download0400-OP.110.2.2016 - Referent do Referatu Świadczeń i Orzecznictwa, Placówka Terenowa KRUS w Kartuzach - umowa na zastępstwo
Initiates file download0400 OP.110.2.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.2.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 22.01.2016 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 22.01.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.02.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 18.02.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 15.03.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 15.03.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file download0400-OP.110.1.2016 - starszy referent w Wydziale Świadczeń
Initiates file download0400-OP.110.1.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file download0400-OP.110.1.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 13.01.2016 r. OR Gdańsk
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Dorian Masłowski
Publikacja informacji: 13.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 10.02.2016 r. OR w Gdańsku 
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Ewa Kamińska
Publikacja listy kandydatów: 10.02.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 15.03.2016 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 15.03.2016 r., Maciej Świątek