BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.8.2017 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Kartuzach

Informację o naborze utworzył 22.06.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Zbigniew Meger
Publikacja informacji:22.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.7.2017 - Inspektor Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Bytowie

Informację o naborze utworzył 22.06.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Zbigniew Meger
Publikacja informacji:22.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.03.2017 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w PT Krus w Sztumie
Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.03.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 09.05.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, dr Zbigniew Meger 
Publikacja informacji: 09.05.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:06.06.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, dr Zbigniew Meger
Publikacja listy kandydatów: 06.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Lęborku
BIP 0400-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne (nowy termin  rozmowy kwalifikacyjnej)
Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - wyniki naboru
Initiates file downloadBIP 0400-OP.110.2.2017 - wyniki ponownego naboru

Informację o naborze utworzył 17.03.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja informacji: 17.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:05.04.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja listy kandydatów: 05.04.2017 r., Dorota Grabowska
Korektę listy kandydatów wytworzył: 11.04.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść poprawionej listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja korekty: 11.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 25.04.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 25.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach ponownego naboru wytworzył 16.05.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, dr Zbigniew Meger 
Publikacja ogłoszenia: 16.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file download0400-OP.110.1.2017 - inspektor ubezpieczeń w PT KRUS w Bytowie
Initiates file download0400-OP.110.1.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne 
Initiates file download0400-OP.110.1.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jarosław Pergoł 
Publikacja informacji: 03.02.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.02.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść listy kandydatów odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Klawiter
Publikacja listy kandydatów: 24.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 21.03.2017 r. OR w Gdańsku
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jarosław Pergoł
Publikacja ogłoszenia: 21.03.2017 r., Dorota Grabowska