BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Kielce

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.12.2016 - Inspektor w Wydziale Ogólnym w OR KRUS w Kielcach
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.12.2016 - Kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.12.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 01.12.2016 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 01.12.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.12.2016 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 21.12.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 10.01.2017 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 10.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.11.2016 - Referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej w Kazimierzy Wielkiej
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.11.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.11.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 18.11.2016 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Ireneusz Jakubowski
Publikacja informacji: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 07.12.2016 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 07.12.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 05.01.2017 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 05.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.10.2016 - Inspektor w Wydziale Ogólnym 
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.10.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.10.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 08.11.2016 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 08.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 25.11.2016 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 25.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.01.2017 r. OR w Kielcach 
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 04.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.9.2016 - Referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
BIP 0500-OP.110.9.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.9.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne - korekta
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.9.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 20.10.2016 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja informacji: 20.10.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył 09.11.2016 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 09.11.2016 r., Dorota Grabowska
Korektę listy kandydatów wytworzył 10.11.2016 r. OR w Kielcach
Za treść korekty odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja skorygowanej listy kandydatów:10.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 13.12.2016 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 13.12.2016 r., Dorota Grabowska