Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR KielceInitiates file downloadBIP 0500-OP.110.4.2015 - inspektor w PT KRUS w Kazimierzy Wielkiej

Informację o naborze utworzył 10.02.2015 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Tomasz Jagiełło
Publikacja informacji: 10.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.3.2015 - inspektor w Wydziale Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 26.01.2015 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Tomasz Jagiełło
Publikacja informacji: 26.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 25.02.2015 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Jolanta Nowakowska
Publikacja listy kandydatów: 25.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.2.2015 - inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 26.01.2015 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Tomasz Jagiełło
Publikacja informacji: 26.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 24.02.2015 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Jolanta Nowakowska
Publikacja listy kandydatów: 24.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.1.2015 - Kierownik PT KRUS we Włoszczowej
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.1.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 12.01.2015 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Tomasz Jagiełło
Publikacja informacji: 12.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 02.02.2015 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Tomasz Jagiełło
Publikacja listy kandydatów: 02.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.03.2015 r. OR w Kielcach 
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Tomasz Jagiełło
Publikacja ogłoszenia: 03.03.2015 r., Maciej Świątek

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone