BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Kielce

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.8.2016 - Starszego referenta ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.8.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o wyniku naboru wytworzył 28.07.2016 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 28.07.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 25.08.2016 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja listy kandydatów: 25.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.7.2016 - inspektor (umowa na czas określony w celu zastępstwa) w Wydziale Finansowo-Księgowym
Initiates file download BIP 0500-OP.110.7.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.05.2016 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Jolanta Nowakowska
Publikacja informacji: 17.05.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.06.2016 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. Oddziału, mgr Jolanta Nowakowska
Publikacja ogłoszenia: 02.06.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.6.2016 - inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.6.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0500-OP.110.6.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 13.04.2016 r. OR w Kielcach
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Jolanta Nowakowska
Publikacja informacji: 13.04.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.05.2016 r. OR w Kielcach
Za treść listy kandydatów odpowiada:  z-ca dyr. Oddziału, mgr Jolanta Nowakowska
Publikacja listy kandydatów: 06.05.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 10.06.2016 r. OR w Kielcach
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Tadeusz Jakubowski
Publikacja ogłoszenia: 10.06.2016 r., Maciej Świątek