Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR KoszalinInitiates file downloadBIP 0600-OA.110.31.2015 - referent  w Wydziale Świadczeń

Informację o naborze utworzył 13.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 13.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.29.2015 - referent w PT KRUS w Drawsku Pomorskim (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 10.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 10.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.28.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Choszcznie
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.28.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 09.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 09.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 25.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 25.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.27.2015 - Referent w Placówce Terenowej KRUS w Kołobrzegu
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.27.2015 - lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 20.10.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 20.10.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.11.2015 r., OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 10.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.26.2015 - referent ubezpieczeń (umowa na zastępstwo) Wydział Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.26.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.26.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 29.09.2015 r. OR Koszalin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 29.09.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 16.10.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 16.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru utworzył 10.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 10.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file download0600-OA.110.24.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Wolinie (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0600-OA.110.24.2015 - informacja o wyniku naboru

Informację o naborze utworzył 16.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 16.09.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru utworzył 07.10.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 07.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.22.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Wolinie
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.22.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.22.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 10.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 10.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 30.09.2015 r. OR w Koszalinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 30.09.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru utworzył 10.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 10.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.23.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Stargardzie Szczecińskim (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.23.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne Informację
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.23.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 04.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 04.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 22.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 22.09.2015 r., Maciej Świątek

Informację o wynikach naboru utworzył 23.10.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 23.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.21.2015 - referent w PT KRUS w Kołobrzegu
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.21.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.21.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.08.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 26.08.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska 
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru utworzył 10.11.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 10.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.19.2015 - referent w Wydziale Świadczeń w PT KRUS w Szczecinie
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.19.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.19.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 17.07.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 17.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 06.08.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 06.08.2015 r., Adriana Minorowska
Informację o wynikach naboru utworzył 10.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 10.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.20.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Wolinie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.20.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.20.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.07.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 13.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 06.08.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 06.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 31.08.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 31.08.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.18.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Stargardzie Szczecińskim
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.18.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.18.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 08.07.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 08.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 28.07.2015 r., OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 28.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 10.09.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 10.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.17.2015 - referent ubezpieczeń
BIP 0600-OA.110.17.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.17.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.06.2015 r. OR Koszalin 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 26.06.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.07.2015 r., OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 14.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 28.07.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 28.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.16.2015 - referent w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OA.110.16.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.16.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 21.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 21.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.06.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 08.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 23.06.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 23.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.15.2015 - referent w Wydziale Ogólno-Administracyjnym (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OA.110.15.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.15.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 07.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 07.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.05.2015 r., OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 27.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 12.06.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 12.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.14.2015 - młodszy informatyk w wieloosobowym stanowisku ds. informatyki i telekomunikacji
BIP 0600-OA.110.14.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.14.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 05.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 05.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 25.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 25.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 12.06.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 12.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.13.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Stargardzie Szczecińskim (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OA.110.13.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.13.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.04.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 13.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 30.04.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 30.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 26.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 26.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.12.2015 - Referent (umowa na zastępstwo) Samodzielny Referat Wypłat
BIP 0600-OA.110.12.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.12.2015 - wynik naboru

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.12.2015 - ponowny wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 27.03.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 14.04.2015 r., OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 14.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 06.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 06.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o ponownym wyniku naboru utworzył 09.06.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 09.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.11.2015 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie
BIP 0600-OA.110.11.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.11.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.03.2015 r. OR w Koszalinie 
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 27.03.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 06.05.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 06.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.9.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Gryficach
BIP 0600-OA.110.9.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.9.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 12.03.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 01.04.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 17.04.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 17.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.10.2015 - referent w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OA.110.10.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.10.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 10.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 10.03.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 27.03.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru utworzył 14.04.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 14.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.8.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Stargardzie Szczecińskim
BIP 0600-OA.110.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.8.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 18.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 18.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 10.03.2015 r., OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja listy kandydatów: 10.03.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 26.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść ogłoszenia odpowiada:  z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja ogłoszenia: 26.03.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.7.2015 - referent w PT KRUS w Drawsku Pomorskim
BIP 0600-OA.110.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.7.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 13.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 02.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 02.03.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 10.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Kazimierz Szutowicz
Publikacja informacji: 10.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.4.2015 - referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
BIP 0600-OA.110.4.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.4.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 29.01.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 29.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 13.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 13.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 02.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 02.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.5.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Gryficach (umowa na zastępstwo)
BIP 0600-OA.110.5.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.5.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 23.01.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 23.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 13.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 13.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 04.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 04.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.1.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Choszcznie
BIP 0600-OA.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.1.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 22.01.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 22.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 09.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 09.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 04.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 04.03.2015 r., Ewa Siejka

BIP 0600-OA.110.3.2015 - referent w PT KRUS w Drawsku Pomorskim
BIP 0600-OA.110.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
BIP 0600-OA.100.3.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 21.01.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 21.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 09.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 09.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 02.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 02.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.2.2015 - referent ubezpieczeń w PT KRUS w Stargardzie Szczecińskim
BIP 0600-OA.110.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0600-OA.110.2.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 21.01.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 21.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 09.02.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja listy kandydatów: 09.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru utworzył 04.03.2015 r. OR w Koszalinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Elżbieta Kopczyńska
Publikacja informacji: 04.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone