Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR ŁódźInitiates file downloadBIP 0900-OP.110.2.2015 - główny specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych

Informację o naborze utworzył: 27.01.2015 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 27.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 0900-OP.110.1.2015 - kierownik PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Informację o naborze utworzył: 16.01.2015 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 0900-OP.110.1.2015 - kierownik PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim

Informację o naborze utworzył: 16.01.2015 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.01.2015 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/13/2014 - starszy referent w PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim (umowa na zastępstwo)
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/13/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył: 03.12.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 03.12.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 29.12.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów od20wiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 29.12.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/12/2014 - starszy referent w PT KRUS w Opocznie
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/12/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył: 27.11.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 27.11.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 23.12.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów od20wiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 23.12.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/11/2014 - starszy referent w PT KRUS w Brzezinach
BIP OP/110/11/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/11/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne - zmiana terminu rozmowy kwalifikacyjnej
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/11/2014 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył: 06.11.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 06.11.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 28.11.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anna Lamenta
Publikacja listy kandydatów: 28.11.2014 r., Ewa Siejka
Informację o zmianie terminu rozmowy klasyfikacyjnej wytworzył: 03.12.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 03.12.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył: 22.12.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 22.12.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/10/2014 - starszy referent w PT KRUS w Łęczycy
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/10/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/10/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 06.11.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 06.11.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.12.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 08.12.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.01.2015 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2015 r., Maciej Świątek

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/9/2014 - starszy referent w PT KRUS w Łowiczu
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/9/2014 - kandydaci spełnający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/9/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 17.07.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 17.07.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2014 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2014 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył: 16.09.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.09.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/8/2014 - referent w PT KRUS w Sieradzu
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/8/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/8/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 16.07.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.07.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2014 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2014 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył: 16.09.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.09.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/7/2014 - starszy referent w PT KRUS w Radomsku
BIP OP/110/7/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/7/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne - lista poprawiona
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/7/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 16.07.2014 r. OR Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.07.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.08.2014 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 08.08.2014 r., Maciej Świątek
Poprawioną listę kandydatów utworzył 14.08.2014 r. OR Łódź
Za treść poprawionej listy kandydatów odpowiada: dyr. OR mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja poprawionej listy 14.08.2014 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył: 16.09.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.09.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP-OP/110/6/2014 - referent w PT KRUS w Wieruszowie
BIP-OP/110/6/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP-OP/110/6/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 20.06.2014 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 20.06.2014 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 09.07.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 09.07.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 05.08.2014 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja ogłoszenia: 05.08.2014 r., Maciej Świątek

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/5/2014 - starszy referent w Samodzielnym Referacie ds. Wypłat w OR KRUS w Łodzi - miejsce świadczenia pracy: PT KRUS w Zduńskiej Woli
BIP OP/110/5/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/5/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 30.04.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 30.04.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.05.2014 r. OR w Łodzi
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 27.05.2014 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył: 24.06.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 24.06.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/4/2014 - starszy referent w PT KRUS w Brzezinach
BIP OP 110/4/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP 110/4/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 16.04.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.04.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.05.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 08.05.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył: 05.06.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 05.06.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/3/2014 - starszy referent w Wydziale Świadczeń w PT KRUS w Zduńskiej Woli (umowa na zastępstwo)
BIP OP/110/3/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/3/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 20.02.2014 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 21.02.2014 r., Adriana Germel
Listę kandydatów wytworzył: 13.03.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 13.03.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył: 29.04.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 29.04.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/2/2014 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego w PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim
BIP OP/110/2/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/2/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 20.02.2014 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 21.02.2014 r., Adriana Germel
Listę kandydatów wytworzył: 11.03.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 11.03.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył: 16.04.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.04.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/1/2014 - Starszy Referent w Placówce Terenowej KRUS w Brzezinach
BIP OP/110/1/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP OP/110/1/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 16.01.2014 r. OR w Łodzi
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja informacji: 16.01.2014 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.02.2014 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Elżbieta Nawrocka
Publikacja listy kandydatów: 06.02.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył: 17.03.2014 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anna Lamenta
Publikacja informacji: 17.03.2014 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone