Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR ŁódźInitiates file downloadBIP 0900-OP.110.1.2016 - inspektor w PT KRUS w Łasku
Initiates file downloadBIP 0900-OP.110.1.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył: 14.01.2016 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja informacji: 14.01.2016 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 29.01.2016 r. OR w Łodzi 
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Anna Lamenta
Publikacja listy kandydatów: 29.01.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0900-OP.110.15.2015 - referent w PT KRUS w Wieluniu
Initiates file downloadBIP 0900-OP.110.15.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0900-OP.110.15.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 30.12.2015 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja informacji: 30.12.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 19.01.2016 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja listy kandydatów: 19.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.02.2016 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja ogłoszenia: 02.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file download0900-OP.110.14.2015 - referent w PT KRUS w Opocznie (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0900-OP.110.14.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file download0000-OP.110.14.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 29.12.2015 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja informacji: 29.12.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 15.01.2016 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja listy kandydatów: 15.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.02.2016 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja ogłoszenia: 02.02.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file download0900-OP.110.13.2015 - referent w PT KRUS w Wieruszowie (umowa na zastępstwo)
Initiates file download0900-OP.110.13.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file download0900-OP.110.13.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył: 21.12.2015 r. OR w Łódź
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja informacji: 21.12.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 15.01.2016 r., OR w Łódź
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja listy kandydatów: 15.01.2016 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.02.2016 r. OR w Łodzi
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Jan Wieruszewski
Publikacja ogłoszenia: 02.02.2016 r., Maciej Świątek

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone