BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Lublin

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.23.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie

Informację o naborze utworzył 13.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 13.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP/110/27/2017 - Placówka Terenowa KRUS W Radzyniu Podlaskim Wydział Świadczeń – Referat Emerytalno-Rentowy - umowa na zastępstwo

Informację o naborze utworzył 09.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 09.06.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP/110/26/2017 - Placówka Terenowa KRUS W Parczewie Wieloosobowe Stanowisko Pracy Ds. Ubezpieczeń (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 09.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 09.06.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.21.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie (umowa na zastępstwo) 
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.21.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 31.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 31.05.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 21.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.20.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ogólnych w Placówce Terenowej KRUS Biłgoraj

Informację o naborze utworzył 31.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 31.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.19.2017 - Inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS Biłgoraj

Informację o naborze utworzył 31.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 31.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.18.2017 - Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS Biłgoraj

Informację o naborze utworzył 31.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 31.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.22.2017 - Inspektor w Referacie Ewidencji w Wydziale Świadczeń PT KRUS w Radzyniu Podlaskim (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.22.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 30.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 30.05.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 20.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.17.2017 - Inspektor Ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ubezpieczeń w PT KRUS w Opolu Lubelskim
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.17.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 30.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 30.05.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 20.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.16.2017 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.16.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.16.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 17.05.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 02.06.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 22.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 22.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2017 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. BHP w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 08.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 08.05.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów:24.05.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.06.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 13.06.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2017 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2017 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 28.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 28.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 19.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 12.05.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2017 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2017 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 27.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 14.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 14.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 12.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 12.05.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2017 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Bełżycach
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 24.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 11.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 28.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja ogłoszenia: 28.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2017 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Radzyniu Podlaskim
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne 
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 20.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 20.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 11.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 11.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 09.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2017 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 10.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 10.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 30.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.05.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 09.05.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2017 - Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 02.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 20.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 12.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 12.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2017 - Inspektor w Referacie Emerytalno-Rentowym w Wydziale Świadczeń - w Placówce Terenowej KRUS w Radzyniu Podlaskim
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Listę kandydatów wytworzył: 21.03.2017 r. OR w Lublinie  
Za treść listy kandydatów odpowiada:z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja listy kandydatów: 21.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 12.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 12.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.6.2017 - Specjalista w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie, Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogólnych
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.6.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.6.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 16.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 16.02.2017 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 10.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 10.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 06.04.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 06.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2017 - Inspektor w Wydziale Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 15.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 15.02.2017 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 03.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 03.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 22.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2017 - Inspektor Wydziału Świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne 
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2017 - wyniki naboru 

Informację o naborze utworzył 06.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 06.02.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 23.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 10.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2017 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2017 - wyniki naboru  

Informację o naborze utworzył 03.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 03.02.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 21.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 10.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2017 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS W Białej Podlaskiej
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2017 - wyniki naboru 

Informację o naborze utworzył 03.02.2017 r. OR w Lublinie 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń 
Publikacja informacji: 03.02.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 21.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 09.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2017 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2017 - wyniki naboru 

Informację o naborze utworzył 31.01.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 31.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 20.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń 
Publikacja listy kandydatów: 20.02.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 10.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 10.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2017 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Krasnymstawie, Wieloosobowe Stanowisko ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2017 - wyniki naboru
Informację o naborze utworzył 31.01.2017 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 31.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 16.02.2017 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 16.02.2017 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 16.03.2017 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja ogłoszenia: 16.03.2017 r., Dorota Grabowska