BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Lublin

BIP 0800-OP.110.15.2016 - Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.11.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń 
Publikacja informacji: 17.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2016 - Inspektor w Wydziale Ogólnym w OR KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 27.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 27.10.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.11.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 23.11.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2016 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Opolu Lubelskim
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 27.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 27.10.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.11.2016 r. OR w .Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 17.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2016 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Kraśniku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 800-OP.110.12.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 27.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 27.10.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 21.11.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR,inż. Zdzisław Antoń .
Publikacja listy kandydatów: 21.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 15.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2016 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w OR KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 27.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń 
Publikacja informacji: 27.10.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.11.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 23.11.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 22.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2016 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Kocku
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 07.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 07.10.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 26.10.2016 r. OR w OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 26.10.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.11.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja ogłoszenia: 15.11.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2016 - Referent w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie, Wieloosobowe Stanowisko ds. Ogólnych
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2016 – wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 12.09.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 12.09.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 04.10.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 27.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 27.10.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2016- Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Białej Podlaskiej
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.09.2016 r. OR w Lublinie 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń 
Publikacja informacji: 09.09.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 10.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR,  inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 10.10.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 14.12.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2016 – Inspektor w Wydziale Świadczeń w OR KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2016 – kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 25.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 25.08.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 23.09.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 23.09.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 19.10.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 19.10.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2016 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 24.08.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 19.09.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 19.09.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.11.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 04.11.2016 r., Dorota Grabowska