Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR LublinInitiates file downloadBIP 0800-OP.110.21.2015 - inspektor w PT KRUS w Radzyniu Podlaskim (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.21.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 26.10.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 26.10.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 12.11.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 12.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.20.2015 - Specjalista w Placówce Terenowej KRUS w Janowie Lubelskim
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.20.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.20.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 21.09.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 21.09.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 08.10.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 08.10.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 17.11.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 17.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadRekrutacja BIP 0800-OP.110.19.2015 - inspektor w Wydziale Świadczeń
Initiates file downloadRekrutacja BIP 0800-OP.110.19.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadRekrutacja BIP 0800-OP.110.19.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.09.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 03.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2015 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 08.10.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 08.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2015 - inspektor w PT KRUS w Kraśniku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.15.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800 OP.110.15.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 13.08.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 13.08.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 07.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 07.09.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.10.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja ogłoszenia: 20.10.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.18.2015 - starszy inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.18.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.18.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 12.08.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 12.08.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 03.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 03.09.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 29.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja ogłoszenia: 29.09.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.17.2015 - inspektor w Wydziale Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.17.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.17.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 12.08.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 12.08.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 02.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 02.09.2015 r., Ewa Olencka
Informację o wynikach naboru wytworzył 29.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja ogłoszenia: 29.09.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.16.2015 - specjalista w PT KRUS w Bełżycach
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.16.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.16.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 12.08.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 12.08.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 31.08.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 31.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 23.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja ogłoszenia: 23.09.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2015 - inspektor w PT KRUS w Łęcznej
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.14.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 23.07.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 23.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 10.08.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 10.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 02.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2015 - inspektor w Wydziale Świadczeń (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.13.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 23.07.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 23.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 10.08.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 10.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.09.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 03.09.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2015 - specjalista w PT KRUS w Białej Podlaskiej
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.12.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 24.06.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 24.06.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 13.07.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 13.07.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 25.08.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja wyników naboru: 25.08.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2015 - kierownik PT KRUS w Opolu Lubelskim
BIP 0800-OP.110.11.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.11.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 07.05.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 07.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 25.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 25.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 18.06.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 18.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2015 - inspektor w Wydziale Świadczeń - Referat Ewidencji
BIP 0800-OP.110.10.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.10.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 17.04.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 17.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 04.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 04.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 26.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja wyników naboru: 26.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2015 - główny specjalista w Wydziale Świadczeń
BIP 0800-OP.110.9.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.9.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 17.04.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 17.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 06.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 06.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 10.06.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 10.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2015 - inspektor w PT KRUS w Piaskach (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.8.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 10.04.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 10.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.04.2015 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 27.04.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 11.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada:z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja ogłoszenia: 11.05.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2015 - inspektor w PT KRUS w Łęcznej (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 08.04.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 08.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 08.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 08.05.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 25.05.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja wyników naboru: 25.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.6.2015 - Inspektor w Wydziale Świadczeń PT KRUS Radzyń Podlaski
BIP 0800-OP.110.6.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.6.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 25.03.2015 r. OR w Lublinie 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska 
Publikacja informacji: 25.03.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 13.04.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 13.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o naborze utworzył 15.05.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 15.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2015 - inspektor w Wydziale Świadczeń w PT KRUS w Chełmie (umowy na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.5.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 26.03.2015 r. OR w Lublinie 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska 
Publikacja listy kandydatów: 26.03.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 22.04.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 22.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2015 - inspektor w Referacie Ubezpieczeń w PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim
BIP 0800-OP.110.4.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 26.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.03.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 17.03.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 13.04.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 13.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2015 - inspektor w Wydziale Ubezpieczeń
BIP 0800-OP.110.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 10.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 10.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 24.03.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 24.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2015 - inspektor w PT KRUS w Parczewie (umowa na zastępstwo)
BIP 0800-OP.110.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2015 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 09.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 25.03.2015 r. OR w Lublinie 
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja ogłoszenia: 25.03.2015 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2015 - inspektor w Referacie Ubezpieczeń w PT KRUS w Zamościu
BIP 0800-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 29.01.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 29.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.02.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 17.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.03.2015 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja wyników naboru: 09.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone