Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR Lublin



Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2015 - inspektor w Referacie Ubezpieczeń w PT KRUS w Tomaszowie Lubelskim

Informację o naborze utworzył 26.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 26.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2015 - inspektor w Wydziale Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 10.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 10.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2015 - inspektor w PT KRUS w Parczewie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 09.02.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 09.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 27.02.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 27.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2015 - inspektor w Referacie Ubezpieczeń w PT KRUS w Zamościu
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 29.01.2015 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja informacji: 29.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.02.2015 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr inż. Teresa Królikowska
Publikacja listy kandydatów: 17.02.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone