BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Lublin

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.7.2016 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w OR KRUS w Lublinie

Informację o naborze utworzył 25.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 25.08.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.6.2016 - Inspektor w Referacie Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Hrubieszowie,(umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 25.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 25.08.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.5.2016 - Inspektor w Placówce Terenowej KRUS w Parczewie

Informację o naborze utworzył 24.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr Karol Marcin Hołówkowski
Publikacja informacji: 24.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.4.2016 - Główny Specjalista w Wydziale Ogólnym

Informację o naborze utworzył 11.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 11.08.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2016 - Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w OR KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.3.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 08.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 08.08.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 25.08.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 25.08.2016 r., Dorota Grabowska