BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Lublin

Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2016 - Inspektor - Wydział Ogólny w Oddziale Regionalnym KRUS w Lublinie
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 0800-OP.110.2.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 11.03.2016 r. OR w Lublinie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja informacji: 11.03.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 31.03.2016 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR,  inż. Zdzisław Antoń
Publikacja listy kandydatów: 31.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 26.04.2016 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Zdzisław Antoń
Publikacja ogłoszenia: 26.04.2016 r., Maciej Świątek