Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR Lublin



Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 4/110/164/2014 - inspektor ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie (umowa na zastępstwo)
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 4/110/164/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył: 31.03.2014 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 31.03.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.04.2014 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 17.04.2014 r., Adriana Germel

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP Nr 3/110/163/2014 - inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Chełmie
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP Nr 3/110/163/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył: 31.03.2014 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 31.03.2014 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.04.2014 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 17.04.2014 r., Adriana Germel

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 2/110/102/2014 - inspektor w PT KRUS w Łęcznej
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 2/110/102/2014 - kandydaci spełniające wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 2/110/102/2004 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.02.2014 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada p.o. z-cy dyr. Oddziału, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 24.02.2014., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 12.03.2014 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, inż. Andrzeja Pielach
Publikacja listy kandydatów: 12.03.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 07.04.2014 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: p.o. z-cy dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja wyników naboru: 07.04.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 1/110/102/2014 - Inspektor (umowa na zastępstwo) w KRUS w Łukowie
BIP 1/110/102/2014 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 1/110/102/2014 - poprawna lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 1/110/102/2014 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.02.2014 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada p.o. z-cy dyr. Oddziału, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja informacji: 24.02.2014., Maciej Świątek
Informację o naborze utworzył 17.03.2014 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Andrzej Pielach
Publikacja informacji: 17.03.2014 r., Ewa Siejka
Poprawną listę kandydatów wytworzył: 18.03.2014 r. OR w Lublinie
Za treść poprawnej listy kandydatów odpowiada: kier. Wydziału Ogólnego, mgr Edyta Danielak-Wargol
Publikacja poprawnej listy kandydatów: 18.03.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 08.04.2014 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja wyników naboru: 08.04.2014 r., Ewa Siejka

Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 17/110/395/2013 -  lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego w PT KRUS w Radzyniu Podlaskim
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 17/110/395/2013 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Zapoczątkowuje pobieranie plikuBIP 17/110/395/2013 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 16.12.2013 r. OR Lublin
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, inż. Andrzej Pielach
Publikacja informacji: 16.12.2013 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 07.01.2014 r. OR w Lublinie
Za treść listy kandydatów odpowiada: p.o. z-cy dyr. OR, mgr inż. Grzegorz Gąbka
Publikacja listy kandydatów: 07.01.2014 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.01.2014 r. OR w Lublinie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, inż. Andrzeja Pielach
Publikacja wyników naboru: 20.01.2014 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone