BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Olsztyn

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.28.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w PT KRUS w Braniewie

Informację o naborze wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.27.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w PT KRUS w Pasłęku (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.26.2016 - Referent/ Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Ostródzie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.26.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 18.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.25.2016 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.25.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 14.11.2016 r. OR  w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.24.2016 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.24.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 14.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.23.2016 - Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym OR KRUS w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.23.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.23.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.11.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.22.2016 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń OR KRUS w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.22.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.22.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.11.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska   

BIP 1000-OP.110.21.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.21.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo) - korekta ogłoszenia
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.21.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.21.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 31.10.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 31.10.2016 r., Dorota Grabowska
Korektę ogłoszenia o naborze utworzył 09.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 17.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska 

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.20.2016 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Kętrzynie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.20.2016 - Kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.20.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 19.10.2016 r. OR w Olsztynie 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski 
Publikacja informacji: 19.10.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 04.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 04.11.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru utworzył 17.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treśćogłoszenia odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 17.11.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.19.2016 – Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w OR Olsztyn
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.19.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.19.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 17.10.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 17.10.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 02.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 02.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 23.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 23.11.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.18.2016 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Olecku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.18.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.18.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 10.10.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 10.10.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 25.10.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 25.10.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 07.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 07.11.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.17.2016 - Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Iławie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.17.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.17.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.09.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji:13.09.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 29.09.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 29.09.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 10.10.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR,  mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 10.10.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.16.2016 - Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego – Koordynator OR KRUS w Olsztynie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.16.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.16.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 08.08.2016 r. OR w Olsztynie 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski 
Publikacja informacji: 08.08.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 25.08.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 25.08.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.09.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 09.09.2016 r., Dorota Grabowska