BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Olsztyn

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.7.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Olecku (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 24.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 24.02.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.6.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostródzie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.6.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 30.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.5.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Iławie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.5.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.5.2017 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 13.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:30.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.02.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.4.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Pasłęku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.4.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 13.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 13.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:31.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.3.2017 - Lekarz Regionalny - Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Olsztynie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.3.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 09.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.2.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Nidzicy
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.2.2017 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 09.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.1.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Giżycku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.1.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.1.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.02.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.28.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w PT KRUS w Braniewie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.28.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.28.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2016 r. OR w w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR,mgr inż. Barbara Wojdyło 
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.27.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w PT KRUS w Pasłęku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.27.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.27.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 19.12.2016 r. OR w w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR,mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 19.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 29.12.2016 r. OR w .Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 29.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.26.2016 - Referent/ Starszy referent w Placówce Terenowej KRUS w Ostródzie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.26.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.26.2016 - wyniki naboru 

Informację o naborze utworzył 18.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 05.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 05.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 14.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski 
Publikacja ogłoszenia: 14.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.25.2016 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.25.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.25.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 14.11.2016 r. OR  w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 15.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.24.2016 - Inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.24.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.24.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 14.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 14.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 15.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 15.12.2016 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.23.2016 - Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym OR KRUS w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.23.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.23.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.11.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.22.2016 - Starszy referent w Wydziale Świadczeń OR KRUS w Olsztynie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.22.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.22.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 02.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 02.11.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 18.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 18.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska   

BIP 1000-OP.110.21.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.21.2016 - Starszy referent ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo) - korekta ogłoszenia
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.21.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.21.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 31.10.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 31.10.2016 r., Dorota Grabowska
Korektę ogłoszenia o naborze utworzył 09.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 09.11.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 17.11.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 17.11.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.12.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 02.12.2016 r., Dorota Grabowska