BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Olsztyn

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.9.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wydziale Ubezpieczeń OR KRUS w Olsztynie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 18.04.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 18.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.8.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w PT KRUS w Szczytnie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.8.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.8.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.03.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 24.03.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:10.04.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 10.04.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 24.04.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 24.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.7.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Olecku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.7.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.7.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 24.02.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:13.03.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 13.03.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 04.04.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 04.04.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.6.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Ostródzie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.6.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.6.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 30.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja informacji: 30.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 15.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 15.02.2017 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.03.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.5.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Iławie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.5.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.5.2017 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 13.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:30.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 30.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 16.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 16.02.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.4.2017 - Starszy referent ubezpieczeń w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Ubezpieczeń w Placówce Terenowej KRUS w Pasłęku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.4.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.4.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 13.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 13.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył:31.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja listy kandydatów: 31.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.03.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.3.2017 - Lekarz Regionalny - Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Olsztynie
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.3.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.3.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.03.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja ogłoszenia: 01.03.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.2.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Nidzicy
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.2.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.2.2017 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 09.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2017 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 13.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 13.02.2017 r., Maciej Świątek

Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.1.2017 - Starszy referent w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Giżycku (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.1.2017 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1000-OP.110.1.2017 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 09.01.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja informacji: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 24.01.2016 r. OR w Olsztynie
Za treść listy kandydatów odpowiada: z-ca dyr. OR, mgr inż. Barbara Wojdyło
Publikacja listy kandydatów: 24.01.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 01.02.2017 r. OR w Olsztynie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Henryk Żuchowski
Publikacja ogłoszenia: 01.02.2017 r., Dorota Grabowska