Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR PoznańInitiates file downloadBIP 1200-OP.110.19.2015 - inspektor/ straszy inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Informację o naborze utworzył 16.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 16.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.18.2015 - inspektor w PT KRUS w Wągrowcu
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.18.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 10.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 10.03.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 01.04.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 01.04.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.17.2015 - inspektor w PT KRUS w Gostyniu (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.17.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 10.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 10.03.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 30.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 30.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.16.2015 - specjalista/starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 27.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 27.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.15.2015 - główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Informację o naborze utworzył 27.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 27.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.14.2015 - starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Strategii KRUS (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 25.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 25.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.13.2015 - inspektor w PT KRUS w Kępnie (umowa na zastępstwo)

Informację o naborze utworzył 04.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 04.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.12.2015 - referent w Wydziale Świadczeń w PT KRUS w Ostrowie Wlkp.
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.12.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 04.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 04.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 17.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 17.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.11.2015 - starszy specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Strategii KRUS (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.11.2015 - informacja o wyniku naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 20.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.10.2015 - starszy inspektor w Wydziale Świadczeń
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.10.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 19.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 19.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.9.2015 - inspektor/ starszy inspektor w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.9.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.9.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 02.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 02.03.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 12.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 12.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.8.2015 - inspektor w PT KRUS w Lesznie (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.8.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 03.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 03.03.2015 r., Maciej Świątek

Informację o wynikach naboru wytworzył 17.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 17.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.7.2015 - specjalista/ starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.7.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 25.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 25.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 23.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 23.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.6.2015 - starszy inspektor w Samodzielnym Referacie Ubezpieczeń w PT KRUS w Pile (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.6.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.6.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 26.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 26.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 17.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 17.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.5.2015 - specjalista/ starszy specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.5.2015 - informacja o wyniku naboru

Informację o naborze utworzył 03.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 03.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 20.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.4.2015 - inspektor w PT KRUS w Słupcy (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.4.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.4.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 02.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 02.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 20.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 20.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 17.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 17.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.3.2015 - główny specjalista w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.3.2015 - informacja o wyniku naboru

Informację o naborze utworzył 02.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 02.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 20.02.2015 r. OR w Poznaniu
a treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 20.02.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.2.2015 - inspektor w PT KRUS w Słupcy (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.2.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 02.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada z-ca dyr. Oddziału, mgr inż. Irena Frąszczak
Publikacja informacji: 02.02.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 20.02.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 20.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 17.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 17.03.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.1.15 - starszy inspektor/ specjalista w Wydziale Ogólnym
Initiates file downloadBIP 1200-OP.110.1.15 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 27.01.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Maria Wróblewska
Publikacja informacji: 27.01.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 16.03.2015 r. OR w Poznaniu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Maria Wróblewska
Publikacja listy kandydatów: 16.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone