BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Rzeszów

Initiates file downloadOP.BIP.110.1.2016 - Lekarz – regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego w PT KRUS w Przeworsku
Initiates file downloadOP.BIP.110.1.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadOP.BIP.110.1.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 24.02.2016 r. OR w Rzeszowie
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Wiesław Lada
Publikacja informacji: 24.02.2016 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 17.03.2016 r. OR w Rzeszowie
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Wiesław Lada
Publikacja listy kandydatów: 17.03.2016 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 18.04.2016 r. OR w Rzeszowie
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, mgr Jolanta Sawicka
Publikacja ogłoszenia: 18.04.2016 r., Maciej Świątek