BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Trwa ładowanie
A A A

OR Wrocław

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.17.2016 - Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym w OR Wrocław
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.17.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 20.12.2016 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji20.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.01.2017 r. OR w Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 09.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.16.2016 - Referent w Wydziale Świadczeń
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.16.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.16.2016 - wyniki naboru

Informację o naborze utworzył 07.12.2016 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Ewa Pawelec
Publikacja informacji: 07.12.2016 r., Dorota Grabowska
Listę kandydatów wytworzył: 30.12.2016 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja listy kandydatów: 30.12.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wynikach naboru wytworzył 16.01.2017 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: dyr. OR, Ewa Pawelec
Publikacja ogłoszenia: 16.01.2017 r., Dorota Grabowska

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.15.2016 - Inspektor w Wydziale Świadczeń w Placówce Terenowej KRUS w Legnicy
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.15.2016 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.15.2016 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 01.09.2016 r. OR we Wrocławiu 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, Zbigniew Mieszkalski
Publikacja informacji: 01.09.2016 r., Dorota Grabowska 
Listę kandydatów wytworzył: 21.09.2016 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, Zbigniew Mieszkalski
Publikacja listy kandydatów: 21.09.2016 r., Dorota Grabowska
Informację o wyniku naboru wytworzył 18.10.2016 r. OR we Wrocławiu
Za treść ogłoszenia odpowiada: z-ca dyr. OR, Paulina Zdobylak
Publikacja ogłoszenia: 18.10.2016 r., Maciej Świątek