Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR WrocławInitiates file downloadBIP 1500-OP.110.13.2015 - inspektor w PT KRUS w Świdnicy

 Informację o naborze utworzył 25.11.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 25.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.12.2015 - inspektor w Wydziale Ogólnym (umowa na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.12.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 12.11.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 12.11.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 30.11.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 30.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.11.2015 - Referent w Placówce Terenowej KRUS w Świdnicy (na zastępstwo)
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.11.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Informację o naborze utworzył 20.10.2015 r. OR Wrocław 
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 20.10.2015 r., Maciej Świątek
Listę kandydatów wytworzył: 06.11.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 06.11.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.10.2015 - inspektor w PT KRUS w Ząbkowicach Śląskich
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.10.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.10.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 07.09.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 07.09.2015 r., Ewa Olencka
Listę kandydatów wytworzył: 23.09.2015 r. OR we Wrocławiu 
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 23.09.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 16.10.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 16.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.9.2015 - inspektor w Wydziale Ubezpieczeń
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.9.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.9.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 16.07.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 16.07.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 18.08.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 18.08.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 02.10.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 02.10.2015 r., Ewa Olencka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.8.2015 - inspektor w PT KRUS w Świdnicy (umowa na zastępstwo)
BIP 1500-OP.110.8.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.8.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 03.06.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 03.06.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 29.06.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 29.06.2015 r., Maciej Świątek
Informację o wynikach naboru wytworzył 14.07.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 14.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.7.2015 - inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. wypłat
BIP 1500-OP.110.7.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.7.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 26.05.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 26.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 16.06.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 16.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.07.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 03.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.6.2015 - główny specjalista w Wieloosobowym stanowisku ds. kontroli, zintegrowanego systemu zarządzania i strategii KRUS
BIP 1500-OP.110.6.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.6.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 21.05.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 21.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 16.06.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 16.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.07.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 09.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.5.2015 - specjalista w PT KRUS w Świdnicy
BIP 1500-OP.110.5.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.5.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 13.05.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 13.05.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 03.06.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 03.06.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 09.07.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 09.07.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.4.2015 - lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego w PT KRUS w Jeleniej Górze
BIP 1500-OP.110.4.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.4.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 01.04.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 01.04.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 21.04.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 21.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 14.05.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 14.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.3.2015 - inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym
BIP 1500-OP.110.3.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.3.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 31.03.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 31.03.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 23.04.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 23.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.06.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 03.06.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.2.2015 - inspektor w PT KRUS w Polkowicach
BIP 1500-OP.110.2.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.2.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 30.03.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 30.03.2015 r., Ewa Siejka
Listę kandydatów wytworzył: 15.04.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść listy kandydatów odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja listy kandydatów: 15.04.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 05.05.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 05.05.2015 r., Ewa Siejka

Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.1.2015 - inspektor w PT KRUS w Legnicy
BIP 1500-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.1.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.02.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 12.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.03.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 03.03.2015 r., Adriana Minorowska

Informację o wynikach naboru wytworzył 23.03.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 23.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone