Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Wyszukiwanie

zaawansowane
KRUS

Dzisiaj jest

KRUS

A A A

OR WrocławInitiates file downloadBIP 1500-OP.110.1.2015 - inspektor w PT KRUS w Legnicy
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.1.2015 - kandydaci spełniający wymagania formalne
Initiates file downloadBIP 1500-OP.110.1.2015 - wynik naboru

Informację o naborze utworzył 12.02.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 12.02.2015 r., Ewa Siejka
Informację o wynikach naboru wytworzył 03.03.2015 r. OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada: dyr. OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 03.03.2015 r., Adriana Minorowska

Informację o wynikach naboru wytworzył 23.03.2015 r., OR we Wrocławiu
Za treść informacji odpowiada dyr. Oddziału OR, mgr Jan Janas
Publikacja informacji: 23.03.2015 r., Ewa Siejka

news
powrót

Liczba odwiedzających:

© KRUS Wszystkie prawa zastrzeżone