KRUS

A A A

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w latach 1995-2009

*** Sposób obliczania składki  na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w IV kw. 2009 r.

 

Wymiar kwartalnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, w zł

lata

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2009

191,00

203,00

203,00

patrz tutaj

2008

179,00

191,00

191,00

191,00

2007

179,00

179,00

179,00

179,00

2006

168,80

179,00

179,00

179,00

2005

168,80

168,80

168,80

168,80

2004

165,80

168,80

168,80

168,80

2003

159,90

165,80

165,80

165,80

2002

159,10

159,10

159,90

159,90

2001

141,20

141,20

159,10

159,10

2000

135,30

135,30

141,20

141,20

1999

124,50

124,50

135,30

135,30

1998

112,40

118,30

118,30

124,50

1997

96,70

104,00

106,80

112,40

1996

83,90

83,90

83,90

96,70

1995

64,20

73,00

73,00

73,00Wymiar kwartalnej składki
na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, w zł

lata

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

2009

78,00

90,00

90,00

90,00

2008

78,00

78,00

78,00

78,00

2007

72,00

72,00

72,00

72,00

2006

72,00

72,00

72,00

72,00

2005

60,00

60,00

72,00

72,00

2004

54,00

54,00

54,00

60,00

2003

54,00

54,00

54,00

54,00

2002

54,00

54,00

54,00

54,00

2001

54,00

54,00

54,00

54,00

2000

54,00

54,00

54,00

54,00

1999

54,00

54,00

54,00

54,00

1998

51,00

51,00

51,00

54,00

1997

42,00

42,00

42,00

51,00

1996

42,00

42,00

42,00

42,00

1995

30,00

30,00

42,00

42,00