KRUS

A A A

Wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolnej

Okres% podstawy składki kwotowej Podstawa składki /w zł*Wysokość składki /w zł
od.01.01.1999
do 31.05.1999
7,5031823,85

od 01.06.1999
do 31.05.2000

7,5034826,10
od 01.06.2000
do 31.12.2000
7,5036427,30
od 01.01.2001
do 31.05.2001
7,7536428,21
od 01.06.2001
do 31.05.202
7,7540631,46
od 01.06.2002
do 31.12.2002
7,7541832,39
od 01.01.2003
do 31.12.2003
8,0041833,44
od 01.01.2004
do 30.04.2004
8,2541834,48
od 01.05.20048,2542034,65
od 01.01.20058,5042036,00
od 01.01.20068,7542037,00
od 01.01.20079,0042038,00
od 01.01.20089,001126101,00
od 01.01.20099,001276115,00
od 01.01.20109,001317119,00
od 01.01.20119,001386125,00
od 01.01.20129,001500135,00
od 01.01.20139,001600144,00
od 01.01.20149,001680151,00
od 01.01.20159,001750158,00

* Podstawa wymiaru składki: 

- do końca kwietnia 2004 r. - kwota stałego zasiłku z pomocy społecznej.
- do końca grudnia 2007 r. - kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
- od 01.01.2008 r. - zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej, odpowiadająca dochodowi z działu specjalnego ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie  niższa niż obowiązująca nadany rok kalendarzowy kwota minimalnego wynagrodzenia.