KRUS

A A A

Wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Okres

% podstawy składki kwotowej 

Podstawa składki /w zł*

Wysokość składki /w zł

od.01.01.1999
do 31.05.1999

7,50

318

23,85

od 01.06.1999
do 31.05.2000

7,50

348

26,10

od 01.06.2000
do 31.12.2000

7,50

364

27,30

od 01.01.2001
do 31.05.2001

7,75

364

28,21

od 01.06.2001
do 31.05.202

7,75

406

31,46

od 01.06.2002
do 31.12.2002

7,75

418

32,39

od 01.01.2003
do 31.12.2003

8,00

418

33,44

od 01.01.2004
do 30.04.2004

8,25

418

34,48

od 01.05.2004

8,25

420

34,65

od 01.01.2005

8,50

420

36,00

od 01.01.2006

8,75

420

37,00

od 01.01.2007

9,00

420

38,00

od 01.01.2008

9,00

1126

101,00

od 01.01.2009

9,00

1276

115,00

od 01.01.2010

9,00

1317

119,00

od 01.01.2011

9,00

1386

125,00

od 01.01.2012

9,00

1500

135,00

od 01.01.2013

9,00

1600

144,00

od 01.01.2014

9,00

1680

151,00

* Podstawa wymiaru składki: 

- do końca kwietnia 2004 r. - kwota stałego zasiłku z pomocy społecznej.
- do końca grudnia 2007 r. - kwota świadczenia pielęgnacyjnego.
- od 01.01.2008 r. - zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej, odpowiadająca dochodowi z działu specjalnego ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie  niższa niż obowiązująca nadany rok kalendarzowy kwota minimalnego wynagrodzenia.