ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Statystyka chorób zawodowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaca rocznie prawie 200 jednorazowych  odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci wskutek choroby zawodowej. Wśród chorób najczęściej rozpoznawane były roznoszone przez kleszcze (boreliozy i kleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych), choroby układu oddechowego (astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i alergiczny nieżyt nosa) oraz uczuleniowe zapalenie skóry i przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy. Więcej informacji na temat chorób zawodowych rolników w zakładce: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w aktualnym oknieInformacja Biura Prewencji i Rehabilitacji o wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych rolników oraz działaniach prewencyjnych KRUS

Opens internal link in current windowZestawienie chorób zawodowych w latach 2012-2016 powodujących wypłatę odszkodowań oraz liczba wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej na tle liczby ubezpieczonych rolników