ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2016 roku

W 2016 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS. Mogą z nich korzystać dzieci urodzone pomiędzy 2001 a 2009 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS. Podstawę skierowania stanowi: wniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego (UWAGA! druki dostępne w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.pl). Zgłoszenia dziecka (wniosek) należy dokonać w najbliższej dla miejsca zamieszkania rolnika jednostce KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy), w terminie określonym przez tę jednostkę, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę. Skierowanie dziecka do konkretnego zakładu następuje po kwalifikacji lekarza inspektora oddziału regionalnego i zatwierdzeniu skierowania w Centrali KRUS. W pierwszej kolejności na turnusy kierowane są dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w oddziałach regionalnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl)

W 2016 roku Kasa zorganizuje 1176 miejsc, w tym:

na turnusach dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu:

 

 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju – dwa turnusy w terminach:
  • I turnus: 26.06 – 16.07.2016 r.
  • II turnus: 17.07 – 06.08.2016 r.
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu – dwa turnusy w terminach:
  • I turnus: 07.07 – 27.07.2016 r.
  • II turnus: 28.07 – 17.08.2016 r.

 

na turnusach dla dzieci z chorobami układu oddechowego:

 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju – dwa turnusy w terminach:
  • I turnus: 19.07 -08.08.2016 r.
  • II turnus: 10.08 – 30.08.2016 r.
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników ,,Granit’’ w Szklarskiej Porębie – jeden turnus w terminie 11.07 – 31.07.2016 r.
 • w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS „Sasanka” w Świnoujściu – jeden turnus w terminie 11.08 – 31.08.2016 r. 

 

 


Initiates file downloadInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2015 r.

Initiates file downloadInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2014 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2013 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2012 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2011 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2010 r.

Zapoczątkowuje pobieranie plikuInformacja o turnusach rehabilitacyjnych w 2009 r.