ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.12.2016 r.

emerytura i renta  podstawowa 

882 zł 56 gr

dodatek pielęgnacyjny  

208 zł 67 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

313 zł 01 gr

dodatek kombatancki   

208 zł 67 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

208 zł 67 gr

dodatek kompensacyjny   

  31 zł 30 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

392 zł 20 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

208 zł 67 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

208 zł 67 gr

ryczałt energetyczny    

166 zł 05 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

zasiłek macierzyński1.000 zł 00 gr

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

 

70%

2.838 zł 60 gr

130%

  5.271 zł 60 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 563 zł 05 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 478 zł 62 gr

Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

     10 zł 00 gr 

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

700 zł 00 gr
(od 01.07.2014)

ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2016 r. Wprowadził: Dorota Grabowska