ZADANIA KRUS

A A A

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników

Z ubezpieczenia emerytalno-rentowego

na dzień
01.12.2014

emerytura i renta  podstawowa 

844 zł 45 gr

dodatek pielęgnacyjny  

206 zł 76 gr

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego   

310 zł 14 gr

dodatek kombatancki   

206 zł 76 gr

dodatek z tytułu tajnego nauczania    

206 zł 76 gr

dodatek kompensacyjny   

  31 zł 01 gr

dodatek dla sieroty zupełnej  

388 zł 62 gr

świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   

206 zł 76 gr

świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż    

206 zł 76 gr

ryczałt energetyczny    

165 zł 71 gr

zasiłek pogrzebowy

4.000,00 zł

wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego: 

 

70%

2.646,80 zł

130%

  4.915,50 zł

kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 557 zł 91 gr

kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%

 474 zł 25 gr

Z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego

zasiłek chorobowy za 1 dzień

     10,00 zł 

zasiłek macierzyński

3.377,80 zł

jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

   700,00 zł
(od 01.07.2014)

ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2014 r.