ZADANIA KRUS

Trwa ładowanie
A A A

Częściowa emerytura rolnicza

Jest to nowe świadczenie emerytalne dla rolników, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego.

O emeryturę częściową mogą ubiegać się ubezpieczeni (rolnicy, domownicy), tj.:

  • kobiety, które osiągnęły wiek 62. lat i mają co najmniej 35-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
  • mężczyźni, którzy osiągnęli wiek 65. lat i posiadają co najmniej 40-letni okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% kwoty emerytury rolniczej ustalonej na ogólnych zasadach i nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury podstawowej.

Wysokość tego świadczenia nie będzie zmniejszana, mimo że emeryt będzie prowadził działalność rolniczą.

Emerytura częściowa nie będzie również zmniejszana ani zawieszana, gdy emeryt będzie osiągał przychody z tytułu działalności pozarolniczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu (np. z tytułu zatrudnienia).

Przy częściowej emeryturze rolniczej są wypłacane wszystkie dodatki przyznawane na podstawie odrębnych przepisów emerytom, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.

Z chwilą osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego przez osobę uprawnioną częściowa emerytura rolnicza zostanie z urzędu zamieniona na emeryturę rolniczą i wówczas część uzupełniająca emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

Pobieranie częściowej emerytury rolniczej nie wpłynie na wysokość emerytury rolniczej.

Emerytura częściowa będzie dostępna: dla kobiet - od 2021 r. (urodzonych po 1958 r.) oraz dla mężczyzn - od 2013 r. (urodzonych po 1947 r.).

Postępowanie o przyznanie częściowej emerytury rolniczej wszczyna się na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną, na takich samych zasadach, jak w przypadku emerytury rolniczej w powszechnym wieku emerytalnym.

 


Zobacz także: