ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Home   /  ZADANIA KRUS   /  Zamówienia publiczne   /   OR KRUS Bydgoszcz
A A A

OR KRUS Bydgoszcz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi dokonywania wypłat świadczeń emerytalno–rentowych świadczeniobiorcom zamieszkałym w miejscowościach z obszaru działania Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy.

Rozpoczyna pobieranie plikuPobierz dokument

Zamawiający unieważnia podmiotowe postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego, sygn. OP/231/706, z dnia 10.05.2006 r., na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych.

Data dodania:

10.07.2006