ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Trwa ładowanie
A A A

OR KRUS Olsztyn - ogłoszenie o zamówieniu 364617-2016

Ogłoszenie o zamówieniu usługę ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie oraz podległych Placówek Terenowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Initiates file downloadOgłoszenie o zamówieniu

Initiates file downloadSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Initiates file download Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Initiates file download Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w post.

Initiates file download Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z post.

Initiates file download Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Initiates file downloadZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych usług

Initiates file download Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

Initiates file download Załącznik Nr 7 do SIWZ - wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia

Initiates file downloadInformacja z otwarcia ofert (opublikowano: 21.12.2016 r.)

Initiates file downloadInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (opublikowano: 04.01.2017 r.)

Initiates file downloadOgłoszenie o udzieleniu zamówienia (opublikowano: 06.02.2017 r.)

Data dodania:

12.12.2016