ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

A A A

OR KRUS Wrocław - OWP/2006/10/02-850484

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości w budynku OR KRUS we Wrocławiu i podległych Placówkach Terenowych w Trzebnicy, Oleśnicy, Strzelinie, Wołowie i Środzie Śląskiej.

Rozpoczyna pobieranie plikuOgłoszenie o przetargu nieograniczonym

Rozpoczyna pobieranie plikuSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Rozpoczyna pobieranie plikuZałącznik Nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
Rozpoczyna pobieranie plikuZałącznik Nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy
Rozpoczyna pobieranie plikuZałącznik Nr 3 do SIWZ - oświadczenie
Rozpoczyna pobieranie plikuZałącznik Nr 4 do SIWZ - umowa

Rozpoczyna pobieranie plikuWyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Rozpoczyna pobieranie plikuInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozpoczyna pobieranie plikuOgłoszenie o zawarciu umowy

Data dodania:

02.10.2006