ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Trwa ładowanie

 • 25-11-2016

  OR KRUS Lublin - Ogłoszenie o zamówieniu 351388-2016

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi polegającej na przekazywaniu świadczeń na rachunki bankowe (ROR) zgodnie z indywidualną dyspozycją świadczeniobiorcy * Dla zainteresowanych: pytania i odpowiedzi do SIWZ

 • 24-11-2016

  OR KRUS Białystok - Ogłoszenie o zamówieniu 350732-2016

  Ogłoszenie o zamówieniu na sukcesywne dostawy materiałów biurowych, papieru do drukarek, kserokopiarek i faksów oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku i placówek terenowych KRUS w Augustowie i Zambrowie

 • 21-11-2016

  OR KRUS Olsztyn - Ogłoszenie o zamówieniu 347671-2016

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej oraz monitoringu budynków wraz z serwisem systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie oraz podległych Placówek Terenowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 • 18-11-2016

  OR KRUS Poznań - Ogłoszenie o zamówieniu 346550-2016

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie polegające na przekazywaniu drogą elektroniczną wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń krótkoterminowych oraz wynagrodzeń pracowniczych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) świadczeniobiorców i pracowników - obsłudze bankowej Funduszu Składkowego - obejmującej prowadzenie rachunku bankowego w walucie polskiej * Dla zainteresowanych: pytania i odpowiedzi do SIWZ

 • 18-11-2016

  OR KRUS Olsztyn - Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących użytkowanych w OR KRUS w Olsztynie i podległych placówkach terenowych

Wyświetla nowości od 41 do 48 ze wszystkich 1718