Aktualności

 • 17-10-2018

  Kondolencje

  Kierownictwo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z głębokim smutkiem przyjęło informację o śmierci śp. Bogdana Sawickiego, dziennikarza TVP 1 i PR 1 Polskiego Radia, wieloletniego redaktora programów rolnych, którego gośćmi byli przedstawiciele KRUS, w tym wielokrotnie Prezes Kasy - Adam Wojciech Sekściński. Audycje prowadzone przez śp. Bogdana Sawickiego zawsze cechowały profesjonalizm, szacunek i sympatia dla rozmówcy. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 • 28-09-2018

  Umowa ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

  28 września br. Pan Adam Wojciech Sekściński – reprezentujący Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł ponownie umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, reprezentowanym przez Panów: Zbigniewa Pusza – Prezesa Zarządu i Stanisława Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

 • 25-09-2018

  Pilotażowy program profilaktyki stresu „STOP STRES” dla osób narażonych na stres pourazowy związany z ASF

  24 września w siedzibie Centrali KRUS w Warszawie Adam Wojciech Sekściński - Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników i dr hab. n. med. Lech Panasiuk - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie podpisali porozumienie w celu realizacji pilotażowego programu profilaktyki stresu "STOP STRES" przeznaczonego dla osób narażonych na stres pourazowy związany z Afrykańskim Pomorem Świń.

 • 21-09-2018
  Od lewej: Zastępca Prezesa Andrzej Kneć, Zastępca Prezesa Aleksandra Stanisława Hadzik, Prezes KRUS Adam Wojciech Sekściński

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał Zastępcę Prezesa KRUS

  Działając na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2336 ze zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski powołał na stanowisko Zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Panią Aleksandrę Stanisławę Hadzik.