Aktualności

II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym rozstrzygnięty!

Zakończył się II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym, nad którym Patronat Honorowy sprawował Minister Edukacji i Nauki.

Adresowany był do dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja poświęcona była jubileuszowi KRUS i przebiegała pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Pomimo niełatwego zadania w Konkursie uczestniczyło aż 925 dzieci, ponad czterokrotnie więcej niż rok temu. W swoich rymowankach najmłodsi pisali o 30-leciu działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także że postrzegają Kasę jako instytucje potrzebną i przyjazną rolnikom, która ich ubezpiecza, wypłaca świadczenia na wypadek zdarzeń losowych oraz organizuje dla dzieci - konkursy, szkolenia, kolonie i turnusy rehabilitacyjne.

Kliknij na list, żeby zobaczyć powiększenie

Powołana przez Prezesa KRUS Komisja Konkursowa oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści oraz walory językowe.

Zgodnie z regulaminem wyłoniła 20 najwyżej punktowanych prac i przyznała ich autorom nagrody w postaci tabletów. Ponadto autorzy 10 najwyżej ocenionych prac otrzymują dodatkowe upominki, ufundowane przez sprawującego patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Nagrodę w postaci tabletu i zestawu upominków od Ministra Edukacji i Nauki otrzymają:

 1. Adam Dechnik z woj. podkarpackiego;
 2. Olga Szwed z woj. lubelskiego;
 3. Aleksandra Wysokińska z woj. mazowieckiego;
 4. Adam Borowczyk z woj. wielkopolskiego;
 5. Maria Staniek z woj. mazowieckiego;
 6. Adam Wiśniewski z woj. kujawsko-pomorskiego;
 7. Weronika Masłowska z woj. podlaskiego;
 8. Ewa Sobechowicz z woj. lubelskiego;
 9. Joanna Nawara z woj. małopolskiego;
 10. Zuzanna Chałupka z woj. łódzkiego;

Nagrodę w postaci tabletu otrzymają:

11. Antonina Stolarczyk z woj. mazowieckiego;
12. Wojciech Szwagierczak z woj. świętokrzyskiego;
13. Jacek Orzechowski z woj. wielkopolskiego;
14. Kinga Wcisłek z woj. pomorskiego;
15. Adam Cichy z woj. wielkopolskiego;
16. Julia Migacz z woj. małopolskiego;
17. Przemysław Michalak z woj. kujawsko-pomorskiego;
18. Natalia Miazga z woj. podkarpackiego;
19. Kacper Karwat z woj. lubelskiego;
20. Dominik Dzieszuta z woj. warmińsko-mazurskiego.

Z uwagi na duże zainteresowanie Konkursem i wysoki poziom zgłoszonych rymowanek Prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik przyznała dodatkowo 30 nagród w postaci smartwatchy, które otrzymają autorzy kolejnych 30 wyróżnionych rymowanek (wg. ilości uzyskanych punktów):

 1. Alicja Baran z woj. lubelskiego;
 2. Zuzanna Pogorzelec z woj. wielkopolskiego;
 3. Szymon Skóra z woj. małopolskiego;
 4. Jakub Koziura z woj. lubuskiego;
 5. Oliwia Szczepańska z woj. lubelskiego;
 6. Kinga Wilde z woj. opolskiego;
 7. Szymon Fijałkowski z woj. łódzkiego;
 8. Kamila Ślusarczyk z woj. świętokrzyskiego;
 9. Julianna Zimnoch z woj. podlaskiego;
 10. Martyna Uchańska z woj. lubelskiego;
 11. Zofia Julia Molska z woj. mazowieckiego;
 12. Kacper Rymczuk z woj. lubelskiego;
 13. Wiktoria Wysakowska z woj. wielkopolskiego;
 14. Anna Gorek z woj. opolskiego;
 15. Szymon Wojtacha z woj. świętokrzyskiego;
 16. Mikołaj Jeż z woj. małopolskiego;
 17. Paulina Myszka z woj. pomorskiego;
 18. Marta Łochina z woj. lubelskiego;
 19. Kacper Mazurek z woj. lubelskiego;
 20. Zuzanna Fudala z woj. małopolskiego;
 21. Wojciech Kołodziej z woj. podkarpackiego;
 22. Julianna Chrostowska z woj. podlaskiego;
 23. Weronika Ładna z woj. lubelskiego;
 24. Filip Karpiński z woj. kujawsko-pomorskiego;
 25. Blanka Grzelak z woj. mazowieckiego,
 26. Miłosz Zając z woj. dolnośląskiego;
 27. Maciej Lewandowski z woj. podlaskiego;
 28. Aleksandra Cyris z woj. opolskiego;
 29. Magdalena Wińska z woj. podlaskiego;
 30. Paweł Bielarz z woj. kujawsko-pomorskiego.

Serdecznie dziękujemy autorom wszystkich przesłanych do oceny rymowanek za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wygranej. Pozostałe dzieci, które przesłały formularz zgłoszeniowy i podały swój adres zamieszkania za udział w Konkursie zostaną nagrodzone familijną grą prewencyjną.


Do góry