Aktualności

Konferencja Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych 2021

W dniach 15-17 czerwca br. odbyła się konferencja Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych połączona z Walnym Zgromadzeniem Członków Forum. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała Zastępca Prezesa KRUS Magdalena Wachnicka-Witzke.

Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych jest dobrowolnym związkiem na rzecz pracy i wspólnoty interesów instytucji ds. zabezpieczenia przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Jego głównym celem jest współdziałanie na rzecz skutecznej ochrony przed ryzykami zawodowymi w miejscu pracy. Do Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych należą instytucje z 21 krajów: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.

Tegoroczne wydarzenie z uwagi na pandemię koronawirusa odbyło się w formie wirtualnej. Zorganizowała je niemiecka Instytucja Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego DGUV z siedzibą w Berlinie, która sprawuje prezydencję Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych w 2021 roku.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się spotkania grup roboczych. Grupy wypracowują wspólnie dobre praktyki w obszarach związanych z zarządzaniem ubezpieczeniem wypadkowym, które członkowie Forum mogą zastosować w swoich instytucjach. Prezes Magdalena Wachnicka-Witzke przewodniczyła nowej grupie roboczej zajmującej się cyfryzacją.

W kolejnych dniach odbyła się konferencja połączona z wirtualnymi warsztatami Agile Przyszłość jest teraz: rozwój ubezpieczenia wypadkowego w Europie.

Podczas konferencji dyskutowano m.in.:

  • o przyszłości ubezpieczenia wypadkowego w Europie w dobie zmian strukturalnych i organizacyjnych na europejskich rynkach pracy,
  • o wyzwaniach cyfryzacji w obszarze ubezpieczeń wypadkowych – jakie niesie ze sobą szanse, ale też zagrożenia, na które instytucje muszą reagować,
  • o nowych chorobach zawodowych, także powiązanych z COVID-19, oraz środkach prewencji, które można zastosować.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Forum instytucja DGUV uroczyście przekazała prezydencję Forum na przyszły rok rosyjskiej instytucji ubezpieczenia społecznego FSS.


Do góry