Aktualności

Posiedzenia Centralnej Komisji Konkursowej XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w dniu 1 lipca 2021 roku

1 lipca 2021 roku w Centrali KRUS odbyło się posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, które otworzyła Zastępca Prezesa KRUS Monika Rzepecka. Celem spotkania było zapoznanie członków Komisji z informacjami na temat gospodarstw zakwalifikowanych do etapu krajowego oraz harmonogramem ich wizytacji, a także omówienie zasad wyboru najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego ww. edycji Konkursu.

14 – osobowej Komisji powołanej przez Prezesa Kasy na podstawie zapisów § 5 ust. 4 Regulaminu ww. Konkursu przewodniczy dyrektor Biura Prewencji Cezary Nobis. W jej skład weszli przedstawiciele KRUS, współorganizatorów Konkursu, Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i partnera strategicznego – Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Zgodnie z regulaminem Konkursu Komisja będzie nadzorowała przebieg Konkursu i przeprowadzi etap krajowy, tj. zwizytuje 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do finału, wybierze laureatów oraz zdecyduje o podziale nagród.

Wizytację 16 gospodarstw rolnych zakwalifikowanych do etapu krajowego zaplanowano od 5 do 23 lipca br.

Wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostaną zamieszczone na stronie internetowej www. krus.gov.pl w III kwartale br.

Informacje na temat zwycięzców etapów wojewódzkich znajdują się w Komunikacie

Komunikat Centralnej Komisji Konkursowej XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


Do góry