Aktualności

Gala XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

29 września br. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się gala XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. W wydarzeniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowały Prezes Aleksandra Hadzik i Zastępca Prezesa Monika Rzepecka.

Podczas uroczystości szesnastu laureatów wojewódzkich konkursu otrzymało z rąk organizatorów i fundatorów nagrody. Główna z nich –  ciągnik rolniczy –  ufundowana przez Prezesa KRUS, przypadła w udziale Państwu Małgorzacie i Markowi Borkowskim z województwa warmińsko-mazurskiego – właścicielom najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2021 r. 

Z wielką radością uczestniczę w dzisiejszym uroczystym finale XVIII Konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jak  wiemy zawód rolnika to jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie i dlatego tak ważne jest zapobieganie wszelkim zagrożeniom pracy w gospodarstwie rolnym. Służy temu wiele inicjatyw podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, z uwagi na swoją kilkunastoletnią tradycję oraz ogólnokrajowy zasięg ma w tych działaniach szczególną rolę – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Prezes Kasy Aleksandra Hadzik podziękowała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za sprawowanie Patronatu Honorowego nad konkursem w roku trzydziestolecia powołania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzowi Pudzie za współpracę ministerstwa w przeprowadzeniu konkursu oraz wszystkim współorganizatorom, patronom i fundatorom nagród. 

Największe gratulacje i wyrazy uznania należą się jednak wszystkim rolnikom biorącym udział w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Dziękuję Państwu za poddanie się profesjonalnej ocenie komisji konkursowych oraz za efektywne i nierzadko nowatorskie wdrażanie zasad ochrony życia i zdrowia w swoich gospodarstwach rolnych, a także za wysiłek włożony w  przygotowanie gospodarstw do udziału w Konkursie.

Z ogromną satysfakcją obserwuję wśród mieszkańców obszarów wiejskich rosnącą świadomość potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa w rolniczej pracy. Rolnicy wiedzą, że o bezpieczeństwo można i trzeba zadbać samemu, a efekty takich działań  przynoszą wymierne rezultaty w zwiększaniu komfortu oraz bezpieczeństwa pracy na roli. 

Wszystkim dziś uhonorowanym, ale też tym, którzy podjęli konkursowe wyzwanie, dziękuję za okazane zaufanie, a przede wszystkim za stworzenie takiego miejsca do życia i pracy, które jest bezpieczne i przyjazne jego mieszkańcom. Laureaci wszystkich edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne stanowią wzór dla rolniczych gospodarstw w naszym kraju – powiedziała Prezes KRUS.

W XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne udział wzięło 906 gospodarstw indywidulanych. We wszystkich dotychczasowych edycjach uczestniczyło ponad 21 000 gospodarstw.

Organizatorami konkursu byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Realizację konkursu wspierały samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników oraz producenci środków produkcji dla rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęli: Telewizja Polska S.A. Program 1, Telewizja Interaktywna AgroNews.com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, Tygodnik Poradnik Rolniczy, wydawnictwa: Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny, AGRO - Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych oraz portale: wiescirolnicze.pl i Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Relacja z przekazania Laureatom Konkursu BGR nagrody głównej

Więcej na temat konkursu: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xviii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2021/
 


Do góry