Aktualności

SYM16. Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie: rozwój z pokolenia na pokolenie

W dniach 20-23 września 2021 r. odbył się wirtualny XXII Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2021 pt. Prewencja w erze społeczeństwa sieciowego: globalne rozwiązania w celu osiągnięcia powszechnego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizatorem XXII Światowego Kongresu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w 2021 roku był kanadyjski Instytut Pracy i Zdrowia, rząd Kanady oraz Kanadyjskie Centrum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (International Labour Organization-ILO) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association - ISSA).

Światowy Kongres Bezpieczeństwa i Zdrowia stanowi szeroką platformę wymiany informacji i opinii dla ekspertów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, pracowników (partnerów społecznych), przedstawicieli instytucji i władz państwowych oraz wszystkich, którzy są aktywni na polu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja prowadząca Międzynarodową Sekcję ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie była współorganizatorem Sympozjum pt.: „SYM16. Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie: rozwój z pokolenia na pokolenie”.

Tematyka sympozjum obejmowała m.in. dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania i skuteczne metody zarządzania prowadzące do rozwoju kultury bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.
Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 Kongres odbył się formie online, a referaty zostały wcześniej nagrane i później odtworzone na wirtualnej platformie wydarzenia. Do 25 października 2021 r. wszystkie wystąpienia, sympozja i inne materiały z Kongresu można obejrzeć w dostępie płatnym na wirtualnej platformie Kongresu: https://www.safety2021canada.com/vod-registration/ .


 


Do góry