Aktualności

KRUS na Zgromadzeniu Plenarnym i Konferencji ENASP

W dniach 27-28 września br. delegacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzięła udział w Zgromadzeniu Plenarnym oraz Międzynarodowej Konferencji Europejskiej Sieci Rolniczych Systemów Zabezpieczenia Społecznego (ENASP) w Berlinie.

Sieć ENASP, której Kasa jest członkiem od 2005 r., to grupa krajów, które posiadają system zabezpieczenia społecznego dedykowany dla rolników. Stanowi ona platformę wymiany informacji i opinii oraz promowania działań na rzecz rolników w obszarze: ubezpieczeń, świadczeń, prewencji i rehabilitacji a także zdrowia.

Podczas Zgromadzenia Plenarnego Sieci przedstawiciele Kasy zaprezentowali nowe rozwiązania w zakresie e-usług dla rolników oraz rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19. Pośród tych propozycji znalazły się: portal eKRUS, e-zgłoszenia wypadku przy pracy rolniczej, automatyzacja pozyskania odpisu aktu stanu cywilnego oraz rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19. Ponadto, podsumowano także 2-letnią kampanię Wizja Zero prowadzoną przez Kasę.

Zgromadzeniu towarzyszyła coroczna Międzynarodowa Konferencja ENASP 2021 pt. „W trosce o ochronę zdrowia” poświęcona problematyce chorób zawodowych i ochrony zdrowia rolników oraz ich pracowników. Konferencje ENASP odbywają się od 2015 roku. Ich celem jest przedstawienie innowacyjnych pomysłów z obszarów zdrowia i zabezpieczenia społecznego w sektorze rolniczym. Jak co roku, prelegentami są uznani eksperci z różnych dziedzin i krajów. W tym roku przedstawiciele Kasy zaprezentowali tematykę rehabilitacji leczniczej rolników z podkreśleniem nowego profilu dla osób po przebyciu COVID-19 oraz nowe wyzwania stojące przed Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników.


 


Do góry