Aktualności

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” dla pracowników KRUS

21 października w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wręczył pracownikom KRUS odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”

Uroczystość odbyła się w roku jubileuszowym 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W wydarzeniu wzięli udział Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik, Prezes KRUS Aleksandra Hadzik, Zastępca Prezesa KRUS Monika Rzepecka, Dyrektorzy Centrali i Oddziałów Regionalnych KRUS oraz pracownicy Kasy z całej Polski.

Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Więcej na temat odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa" i zasad jej nadawania - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/odznaka-honorowa-zasluzony-dla-rolnictwa


Do góry