Aktualności

37. Międzynarodowy Kongres A+A na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy

W dniach 26-28 października 2021 r. w Düsseldorfie odbył się 37. Międzynarodowy Kongres A+A, który jest centralnym niemieckim przedsięwzięciem na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy o zasięgu europejskim i międzynarodowym.

Kongres A+A jest zgromadzeniem cyklicznym, w tym roku został przeprowadzony przez Niemieckie Federalne Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Basi). Podczas tegorocznej edycji Kongresu uczestnicy mogli wziąć udział w 35 seriach wydarzeń z udziałem ponad 300 prelegentów z dziedziny badań i praktyki, polityki i administracji - bezpośrednio na miejscu lub poprzez połączenie on-line.

Wzorem lat ubiegłych Specjalna Komisja Techniczna Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych (International Social Security Association - ISSA), której członkiem jest Międzynarodowa Sekcja ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie prowadzona przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zorganizowała jeden z paneli podczas ww. wydarzenia, w tym roku poświęcony kampanii Wizja Zero i jej 7 Złotym Zasadom.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako partner kampanii Wizja Zero była jedną z instytucji prezentujących swoją aktywność związaną z realizacją założeń kampanii. Wystąpienie nt. „Kultura BHP w rolnictwie - Rozwój Wizji Zero w Polsce” („Agri(OSH)culture - Developing Vision Zero in Poland”) podczas Sesji 5: "Rozwój kultury prewencji" umożliwiło zaprezentowanie działalności Kasy, w tym także działań prewencyjnych, których celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie.


Do góry