Aktualności

„Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” – finał konkursu filmowego dla młodzieży

III Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” został rozstrzygnięty. 26 listopada 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa, podczas której laureaci konkursu otrzymali nagrody. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowała Zastępca Prezesa KRUS Monika Rzepecka.

Celem organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2019 roku konkursu jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań, związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie światowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

W tym roku zadaniem konkursowym było zobrazowanie filarów strategii „Wizja Zero”, którymi są: bezpieczeństwo, zdrowie, dobrostan i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1 – Przejmij inicjatywę – zaangażuj się, także w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji epidemicznej, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.   

Do konkursu zakwalifikowało się 26 filmów, spośród których 28 października br. Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, wybrała trzy najlepsze oraz wyróżniła cztery kolejne filmy. Przyznane zostały również dwie nagrody specjalne. 

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” zostali: I miejsceKarolina Matusiak, II miejsceFilip Bareja, III miejsce Patryk Sokołowski. Wyróżnienia w konkursie otrzymali: Gabriel Łakomy, Mateusz Skwierczyński, Wojciech Urban, Samuel Pawełczyk. Nagroda specjalna Głównego Inspektora Pracy została przyznana Karolinie Matusiak, nagrodę specjalną Agro Ubezpieczenia otrzymał Konrad Strama.
Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym TVP Info. 

Zwycięskie filmy udostępnione zostastały na kanale Kasy na YouTube

Więcej o Konkursie 
 


Do góry