Aktualności

Zachęcamy do lektury 76. numeru Czasopisma Kasy!

Z wielką przyjemnością oddajemy do Państwa rąk kolejne wydanie naszego czasopisma naukowego „Ubezpieczenia w Rolnictwie – Materiały i Studia”.

W najnowszym wydaniu przeczytają Państwo m. in. o problemach zarządzania ryzykiem społecznym, rynkowym modelu polskich ubezpieczeń gospodarczych w rolnictwie w okresie przygotowań do wejścia do UE, poziomie i strukturze dochodów rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2019 roku czy współpracy FAO i UE w zapewnieniu Zielonego Ładu i realizacji Agendy 2030.

Ponadto zapoznają się Państwo z oceną obciążeń dochodów gospodarstw rolnych z tytułu ponoszonych przez nie kosztów związanych z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz oceną krajowego programu interwencyjnego na rzecz zapobiegania urazom w Szwecji.

Pełna elektroniczna wersja jest dostępna na naszej stronie.

Życzymy interesującej lektury!
Redakcja Czasopisma


Do góry