AKTUALNOŚCI

A- A A+

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2010 r.

Zgodnie z obowiązującą we wrześniu 2010 r. wysokością emerytury podstawowej - 706,29 zł, miesięczna podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników, stanowiąca 10 proc. emerytury podstawowej, w IV kw. br. wyniesie 71 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.

Pomoc publiczna dla poszkodowanych rolników

Dementujemy doniesienia prasowe z 1 lipca br., że od poszkodowanych rolników KRUS wymaga dostarczania protokołów, sprządzanych przez komisje do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku powodzi, osunięcia się ziemi i huraganów. Kasa wyjaśnia, że niezbędne jej dane do udzielenia ulg będzie uzyskiwać od właściwych komisji i przedstawia zasady udzielania rządowej pomocy publicznej dla poszkodowanych rodzin rolniczych.

Wymiar kwoty granicznej za 2010 rok

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obwieszczeniu z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Mon. Pol. Nr 26, poz. 245) ogłosił wysokość rocznej kwoty granicznej za 2010 r. od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników. Kwota ta wynosi 2.863 zł.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Z dniem 31 marca 2009 roku weszły w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz. 97). Wprowadzają one ułatwienia dla osób fizycznych, które podejmują prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (bądź ją zawieszają, wznawiają lub zaprzestają jej prowadzenia).

Polsko-amerykańska umowa o koordynacji zabezpieczenia społecznego

Z dniem 1 marca 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowę wraz z Porozumieniem w sprawie jej stosowania Strony podpisały w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Warszawie.

To top

Do góry