AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Ukazał się Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw Nr 134, z dnia 25 lipca 2006r., pod pozycją 947.

W związku wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r., opublikowanym w Dz. U. Nr 134 z dnia 25 lipca 2006 r., poz. 947, Kasa informuje, że termin na złożenie skargi przez osoby wyłączone z ubezpieczenia społecznego rolników od 1.10.2004 r. w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r., które nie odwołały się od powyższej decyzji do sądu i nie zostały przywrócone do ubezpieczenia na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r. upływa z dniem 25 sierpnia 2006 r.

W sytuacji, gdy w sprawach o wyłączenie z ubezpieczenia społecznego rolników od 1.10.2004 r. zapadł prawomocny wyrok sądowy, termin na wniesienie skargi o wznowienie postępowania sądowego upływa 25 października 2006 r.

Wyłączną podstawą do przywrócenia ubezpieczenia społecznego rolników na podstawie powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest wniosek osoby zainteresowanej i potwierdzenie przez właściwą dla niej jednostkę Kasy, że jedyną przyczyną wyłączenia z ubezpieczenia rolniczego od 1.10.2004r. było przekroczenie granicznej kwoty podatku bądź forma opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej lub niezłożenie zaświadczenia o powyższym w określonym przez ustawę terminie.

Powyższy wyrok nie daje podstaw do przywrócenia do ubezpieczenia rolników osób, wyłączonych ze względu na kwotę podatku i niezłożenie zaświadczenia w innym terminie niż 1.10.2004 r.


Do góry

To top

Do góry