AKTUALNOŚCI

A- A A+

Szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” - losowanie nagród

Informacja z losowania nagród dla dzieci, które rozwiązały i przesłały do Centrali KRUS w terminie do 13 grudnia 2019 r. potwierdzenia ukończenia kursu e-learningowego pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

17 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy al. Niepodległości 190 w Warszawie odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci, które rozwiązały i przesłały do 13 grudnia 2019 r. do Centrali Kasy certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learningowego pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" oraz formularz zgłoszeniowy. W losowaniu uczestniczyli Pani dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS, Pan Artur Warzocha – Zastępca Prezesa KRUS, a także komisja powołana w celu zweryfikowania poprawności nadesłanych zgłoszeń i udziału w losowaniu.

Zgodnie z Zasadami przyznawania wyróżnień – kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, zamieszczonymi na stronie internetowej KRUS, publiczne losowanie odbyło się spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń otrzymanych w okresie od ogłoszenia informacji o losowaniu, tj. 18.11.2019 r. do 13.12.2019 r. Wpłynęło prawie 4 000 zgłoszeń, a na stronie internetowej kursu zarejestrowano 48 000 wejść. Losowania 50 zgłoszeń dokonali osobiście Pani dr Aleksandra Hadzik – Prezes Kasy i Pan Artur Warzocha – Zastępca Prezesa Kasy, w obecności członków Komisji, którzy stwierdzili, że wylosowane zgłoszenia spełniają wymogi formalne. Lista osób, które otrzymają nagrody w kolejności alfabetycznej - w załączeniu Lista Laureatów

Kursu e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – to narzędzie, które w nowoczesnej formie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Podzielony jest na trzy moduły: Maszyny i narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie, również wolnym od nauki, w towarzystwie kolegów i koleżanek, rodzeństwa i rodziców. Bawiąc się, najmłodsi przyswajają wiedzę, dzięki której będą świadomi zagrożeń życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dziękuje dzieciom, szkołom i rodzicom za udział w kursie i losowaniu. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z tego narzędzia do zdobywania wiedzy nt. zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także nauki prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Lista Laureatów

Kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" dostępny jest na stronie: prewencja.krus.gov.pl 


Do góry

To top

Do góry