AKTUALNOŚCI

A- A A+

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym rozstrzygnięty

Bezpieczeństwo to ważna sprawa – tak w kilku słowach można streścić przekaz wszystkich prac nadesłanych przez dzieci rolników na organizowany przez KRUS konkurs na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

Celem konkursu było promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci, związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Układanie rymowanki było okazją do zaprezentowania przez dzieci literackich talentów, a także do zaangażowania w poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym. Nadesłano 212 prac. Powołana przez Prezesa KRUS Komisja Konkursowa oceniła rymowanki spełniające wymogi formalne według regulaminowych kryteriów, przyznając im punkty: za zgodność z ideą i tematyką konkursu, za oryginalność i pomysłowość przekazania treści, oraz walory językowe. Zdaniem jury, treść zgłoszonych rymowanek dowodzi dużej świadomości najmłodszych mieszkańców wsi na temat zagrożeń, jakie mogą występować w gospodarstwie rolnym, które jest nie tylko miejscem pracy rolników, ale i życia ich rodzin. W pracach konkursowych zawarty był najistotniejszy dla działalności prewencyjnej KRUS przekaz o tym, że dzieci muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, z dala od maszyn rolniczych, zwierząt gospodarskich, szkodliwych substancji chemicznych, a także, że ze względu na swoje możliwości psychofizyczne nie mogą pracować, a jedynie pomagać w gospodarstwie domowym.

Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić następujących autorów:

 • Oliwię Kaczmarską z woj. mazowieckiego;
 • Martynę Staniszewską z woj. kujawsko-pomorskiego;
 • Mikołaja Jeża z woj. małopolskiego;
 • Kingę Wilde z woj. opolskiego;
 • Aleksandra Seta z woj. mazowieckiego;
 • Aleksandrę Wysokińską z woj. mazowieckiego;
 • Sarę Mikrut z woj. kujawsko-pomorskiego;
 • Malwinę Pach z woj. małopolskiego;
 • Weronikę Ładną z woj. lubelskiego;
 • Szymona Górskiego z woj. mazowieckiego;
 • Bartosza Wielgę z woj. lubelskiego;
 • Ewelinę Chomicką z woj. lubelskiego;
 • Jakuba Jeżewskiego z woj. pomorskiego;
 • Kacpra Wesołowskiego z woj. mazowieckiego;
 • Paulinę Leputę z woj. podkarpackiego;
 • Wojciecha Salę z woj. świętokrzyskiego;
 • Aleksandrę Strzałko z woj. podlaskiego;
 • Dawida Janiszewskiego z woj. świętokrzyskiego;
 • Kacpra Gadomskiego z woj. kujawsko-pomorskiego;
 • Michalinę Kowalską z woj. łódzkiego.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik podsumowała konkurs, gratulując uczestnikom nie tylko talentu literackiego, ale przede wszystkim świadomości faktu, że zarówno dorośli rolnicy, jak i mieszkające w gospodarstwach rolnych dzieci, przez przestrzeganie prostych zasad, mają realny wpływ na swoje bezpieczeństwo. Link do listu Pani Prezes do dzieci, które zgłosiły rymowanki

Serdecznie dziękujemy autorom wszystkich przesłanych do oceny rymowanek za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wygranej. Jednocześnie informujemy, że autorzy najlepszych 20 rymowanek otrzymają nagrody rzeczowe – smartwatche o wartości ok. 300 zł. Pozostałe dzieci zostaną nagrodzone puzzlami i kolorowankami ilustrującymi czynności, których nie należy powierzać dzieciom do lat 16.

O sposobie przekazania nagród wyróżnieni uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty e-mail.

Relacja z uroczystości

Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym to jedno z wielu prowadzonych przez Kasę działań prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie. Zapraszamy mieszkańców wsi do zapoznania się z materiałami popularyzatorskimi znajdującymi się na stronie internetowej Kasy w zakładce Prewencja, a także do udziału w naszych działaniach prewencyjnych.

krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/

wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/ 


Do góry

To top

Do góry