AKTUALNOŚCI

A- A A+

Losowanie hulajnóg dla dzieci, które ukończyły kurs e-learningowy

9 października 2020 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci rolników, które ukończyły kurs e-learningowy i przesłały do 30 września br. certyfikat potwierdzający jego ukończenie wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała i upowszechnia wśród najmłodszych mieszkańców wsi kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Narzędzie to w nowoczesnej formie przybliża dzieciom zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych oraz uczy je prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Kurs jest dostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w okresie pandemii, umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy w dowolnym miejscu i czasie, również wolnym od nauki, w towarzystwie rodzeństwa i rodziców. Bawiąc się, najmłodsi przyswajają wiedzę, dzięki której będą świadomi zagrożeń dla życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym i unikną wielu tragicznych wypadków.

9 października 2020 r. w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się losowanie hulajnóg dla dzieci rolników, które ukończyły ten kurs i przesłały do 30 września br. certyfikat potwierdzający jego ukończenie wraz z formularzem zgłoszeniowym. Od dnia ogłoszenia losowania, tj. od 29 czerwca br., do 30 września br. wpłynęło łącznie 1 470 zgłoszeń, a na stronie internetowej kursu w tym czasie zarejestrowano ponad 10 000 wejść.

Spośród prawidłowo nadesłanych zgłoszeń Pani dr Aleksandra Hadzik – Prezes KRUS wylosowała 100 dzieci, które otrzymają ww. nagrody. Lista osób, którym za pośrednictwem Oddziałów Regionalnych KRUS zostaną przekazane hulajnogi zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kasy po 15.10.2020 r.

Lista wylosowanych laureatów kursu


Do góry

To top

Do góry