AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W lipcu br. Centralna Komisja Konkursowa Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zakończyła wizytację 16 gospodarstw zakwalifikowanych do etapu centralnego. 2 sierpnia 2021 roku w Centrali KRUS odbyło się posiedzenie tego gremium. Celem posiedzenia była ocena finałowych gospodarstw i wyłonienie zwycięzcy - najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego tej edycji Konkursu.

Powołana przez Prezesa Kasy, na podstawie zapisów § 5 ust. 4 Regulaminu Konkursu, Komisja, w skład której weszli przedstawiciele KRUS oraz współorganizatorów Konkursu, a także Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i partnera strategicznego – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zapoznała się z dokumentacją gospodarstw rolnych z etapu regionalnego i krajowego oraz wykonaną podczas wizytacji dokumentacją zdjęciową i filmową.

Wyniki XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zostaną opublikowane na stronie internetowej Kasy po 15 sierpnia br., a laureaci dodatkowo będą poinformowani pisemnie o zajętym miejscu i przyznanych nagrodach.


Do góry

Do góry