AKTUALNOŚCI

A- A A+

 

KRUS pod nadzorem MRiRW

19 maja 2006 r. weszła w życie - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - Ustawa z dnia 23 marca 2006 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Nr 75, poz. 519. Na jej podstawie nadzór nad Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ponownie sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Dla przypomnienia, od 2 maja 2004 roku system ten włączono do działu administracji rządowej: "Zabezpieczenie społeczne" nadzorowanego przez Ministra Polityki Społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).wydanym na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003, Nr 24, poz. 199 ze zm.).


Do góry

To top

Do góry