AKTUALNOŚCI

A- A A+

Komunikat o zmianie na stanowisku Prezesa KRUS

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński powołał z dniem 3 marca 2007 roku Pana Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. (Dz. U. 1998 r. Nr 7 poz. 25 ze zm.), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 ze zm.) Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Kaczyński powołał z dniem 3 marca 2007 roku Pana Jacka Dubińskiego na stanowisko Prezesa KRUS.

 


  

 JACEK DUBIŃSKI

 

Urodzony 8 stycznia 1962 roku w Warszawie.
Magister ekonomii, ukończył Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych.
Bezpartyjny (nie należał do żadnej partii politycznej).

 

 

 Przebieg pracy zawodowej

07.08.2006 02.03.2007 Zastępca Prezesa KRUS
18.11.2003 06.08.2006

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Gospodarczego

01.06.1999
30.04.2003

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników - Dyrektor Biura Zarządu

01.02.1999 31.05.1999Główny Specjalista DAEWOO

15.01.1997 31.01.1999

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - Dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego
07.02.1994
14.01.1997
Urząd Rady Ministrów – Doradca Ministra
16.01.1990
06.02.1994

Ministerstwo Finansów - główny specjalista, Departament Administracyjno-Budżetowy, Departament Polityki Finansowej i Analiz, Departament Długu Publicznego, Departament Podatków Pośrednich i Bezpośrednich

09.05.1988
31.12.1989
Uniwersytet Warszawski - Biuro Współpracy
z Zagranicą

Do góry

To top

Do góry